Tänasest, 28.-30. jaanuarini toimub Keskkonnaministeeriumis Läänemere keskkonnakaitse komisjoni (HELCOM) algatusel Läänemere kalastikuseire- ja kaitse projekti koosolek. 

HELCOM Fish on projekt, kuhu on kaasatud kalastiku- ja kalandusekspertide võrgustik, et juba käimasolevate ja lisauuringute kaudu saada ülevaade Läänemere rannikukalastiku seisundist. Projekti eesmärgiks on edasi arendada ja rakendada Läänemere piirkonnas ühtlustatud rannikukalastiku ühtne ja indikaatoritel põhinev analüüsi- ja hinnangumeetod.

„Projekti üks olulisi suundi on aidata kaasa Läänemere tegevuskava elluviimisele, eesmärgiga tagada elujõuliste ja mitmekesiste kalakoosluste säilimine Läänemeres,“ märkis projekti töögrupi kaasesimees Henn Ojaveer.

Kohtumisel teevad kalastiku- ja kalanduseksperdid vahekokkuvõtteid indikaatoritel põhinevate rannikukalastiku seisundi hindamismeetodite rakendamise tulemuste kohta. Samuti arutatakse enimohustatud kalaliikide taastamisprogramme, kaastöid teiste HELCOM projektidega ning alustatakse ka HELCOM-i ohustatud kalaliikide nimekirja läbivaatamist.

Töö Läänemere rannikukalastiku seisundi kaardistamisel on kestnud alates 2008. aastast ning kestab 2010. aasta lõpuni.

HELCOM tegeleb Läänemere merekeskkonna kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Euroopa Liidu, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises koostöös. 2007. aasta novembris võtsid HELCOM-i osalisriigid ja Euroopa Liit vastu uuendusliku Läänemere tegevuskava, millega tahetakse saavutada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund ja mille peaeesmärk on vähendada ja piirata inimtegevusest põhjustatud reostusmõju.

Infot HELCOM-i ja Läänemere tegevuskava kohta on võimalik leida Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/1115.