Keskkonnaminister: keskkonnainvesteeringud peavad olema kogu ELi prioriteet

Keit Pentus-Rosimannus osaleb täna ja homme Vilniuses Euroopa keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse looduskaitse rahastamist, kildagaasi kasutamist ja rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste hetkeseisu.

"Tänaseks on kõik liikmesriigid paika pannud oma kava, kuidas kasutada järgmisel seitsmel aastal Euroopa Liidu eelarvet. Eesti jaoks on looduskaitse üks peamistest prioriteetidest - investeerime liikide ja elupaikade kaitsesse 100 miljonit eurot, sellisel määral pole me loodushoidu kunagi varem tähtsustanud. Et hästi hoitud keskkond on eeltingimuseks nii edukale majandusele kui ka inimeste elukvaliteedi paranemisele, peaks see olema üks olulisemaid investeeringuvaldkondi kogu ELis," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potocnik rõhutas oma sõnavõtus samuti sidemeid keskkonnakaitse ja majanduse vahel ning andis ülevaate eelarveläbirääkimiste hetkeseisust. Eriti rõhutas ta, et põllumajandustoetused peaksid olema võimalikult keskkonnasõbralikud ning investeeringud loodushoidu peaksid olema oluliseks osaks regionaalpoliitikast.

Tänases lõunalauas diskuteerivad ministrid kildagaasi võimalikku kasutamist Euroopa energiaportfelli osana. "Tegemist on suhteliselt uudse ja vastuolulise teemaga ning kuigi Eestis kildagaasi ei leidu, jälgime seda debatti huviga - et nii kildagaas kui ka põlevkivi on mittekonventsionaalsed energiaallikad, on siin meie jaoks olulisi paralleele. Kildagaasi kasutamine peab olema hoolega läbi mõeldud, keskkonnamõju miinimumini viimist tuleb võtta algusest peale tõsiselt," rääkis keskkonnaminister. 

Homme arutatakse rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste hetkeseisu.

Aastaks 2015. peab globaalne ja juriidiliselt siduv kliimalepe olema valmis ning tänavu novembris Varssavis toimuv ÜRO kliimakonverents on ses osas kriitilise tähtsusega. Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks on, et lepe hõlmaks võimalikult palju riike ning kajastaks konkreetseid ja ambitsioonikaid eesmärke.