Keskkonnaminister Siim Kiisler andis täna Tallinna loomaia hariduskeskuses seitsmele tublile loodushuvilisele üle noore looduskaitsja märgi.

„Noore looduskaitsja märgiga tunnustame loodushuvilisi noori, kes on aktiivselt kaasa löönud loodushoiualases tegevuses või pühendunud looduse uurimisele. Noorte loodusesõprade esiletõstmisega soovime innustada kõiki noori enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema ning looduses hoolivamalt käituma,“ kirjeldas keskkonnaminister Siim Kiisler noore looduskaitsja märgi tähtsust. Ministri sõnul olid tänavused kandidaadid küll üksteisest üsna erinevad, kuid siiski kõik oma tegevusega niivõrd tublid, et žürii otsustas noore looduskaitsja märgiga tunnustada kõiki esitatud seitset kandidaati. „Nende kõigi puhul oli näha suurt loodushuvi ja motiveeritust keskkonna hoidmiseks ja kaitsmiseks. See tegi suurt rõõmu,“ ütles keskkonnaminister.

Noore looduskaitsja märgi pälvisid:

Artur Arak
Meriliis Kotkas
Brita Laht
Emilia Rozenkron
Alesja Suzdaltseva
Maris Turb
Torm Vatsfeld

Märk antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Märke antakse tänavu välja juba seitsmendat korda.

Täpsem info noore looduskaitsja märgi ning varasemate laureaatide kohta ning on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel