• Keskkonnaharidus
  • 25. juuni 2018
  • Foto: https://pixabay.com/photos/friends-sunrise-young-happy-3614311/

Keskkonnaamet korraldab 26.-28. juunil Karula, Soomaa ja Matsalu rahvuspargis ja 3.-5. juulil Lahemaa ja Vilsandi rahvuspargis noore looduskaitsja suvise kursuse, kus jagatakse noortele loodushuvilistele keskkonnaalaseid teadmisi.

Koolitusprogrammi eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning arendada noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd nii Eestis kui ka välismaal.

Kursustel osaleb ligi 100 rahvusparkides või nende lähipiirkondades elavat 6.-12. klassis õppivat loodushuvilist noort, kes on valitud programmi õpetajate soovituste ja noorte motivatsioonikirjade alusel. Kursused toimuvad Lahemaal Ojaäärse loodusmajas, Vilsandil Pilguse mõisas, Matsalus Algallika külalistemajas, Karulas rahvuspargi külastuskeskuses ja Soomaal Vanaõue puhkekeskuses.

„Kursustel toimuvad õpperetked loodusesse, kus õpitakse tundma piirkonnale omaseid taime- ja loomaliike, võetakse ette looduskaitselisi töid ja loomingulisi tegevusi ning omandatakse uusi teadmisi ja oskusi kohalikust kultuuripärandist,“ lausus Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Matsalu rahvuspargis tutvutakse 21. sajandi lindude uurimise võimalustega, meie looduses esinevate tigude ja karpidega ning proovitakse viimastel aastatel aina populaarsemaks muutuvat aerusurfi. Soomaal uuritakse kivistisi, õpitakse tundma ja edasi kandma kohalikku toidukultuuri, püütakse mõista ämblike põnevat hingeelu ja tehakse selgeks, millised on meie looduses esinevad võõrliigid. Karula rahvuspargis korratakse üle eluks vajalikud esmaabi põhitõed, uuritakse piirkonna elurikkust ning valmistatakse saarepuidust karbikesi. Lahemaal loodetakse märgata hülgeid vaatlusretkel Kolga lahele ning õpitakse tundma rahvapille ja -muusikat. Vilsandil uuritakse sealseid vääriselupaiku ja pisiimetajaid ning kuulatakse loengut, kuidas Vilsandi saar on meie kirjandusmaastikku mõjutanud.

Täpsem kursuste programm on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

2017. aasta tublimad noored Iiris Salm Soomaa ja Martin Vesberg Vilsandi rahvuspargist sõidavad 8. juulil Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Margit Turbiga Saksamaale Müritzi rahvusparki, kus toimub üleeuroopaline noorte looduskaitsjate laager.

Eesti on Euroopa Kaitsealade ühenduse Europarc liige, mis ühendab kaitsealasid 36 Euroopa riigis. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust.

Eestis on korraldatud kursusi alates 2004. aastast, nende toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kursuste programmi läbiviimisse on kaasatud erialaspetsialistid ja rahvusparkide kohalik kogukond. Lisaks suvisele kursusele toimub koolitusprogrammi käigus kaks kahepäevast jätkuseminari tänavu sügis-talvel ning järgmise aasta kevadel.

2.-4. oktoobril toimub esmakordselt Baltikumi ja Soome ühine Junior Rangeri seminar Lahemaa rahvuspargis, kus arutatakse noore looduskaitsja kursuse edasiarendamise võtmeküsimusi ja koostöövõimalusi.