Keskkonnaminister Tõnis Möldrit nõustab tunnustatud metsandusteadlane, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Marek Metslaid.

„Olen saanud kinnitust oma esialgsele arvamusele, et metsandus on hetkel Keskkonnaministeeriumis prioriteetne valdkond, kus emotsioone palju,“ tõdes keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Selleks, et näha tervikut ja lähtuda oma otsustes teaduspõhisest analüüsist, palusin oma meeskonda Eesti ühe parima metsanduseksperdi Marek Metslaidi. Tema peamisteks ülesanneteks on anda nõu metsanduse järgmise kümnendi arengukava ja riigimetsa majandamise küsimustes.“

Marek Metslaid kinnitas, et peab oluliseks teaduse kompetentsi kaasamist poliitiliste otsuste langetamiseks ja otsustas seetõttu Tõnis Möldri ettepaneku vastu võtta. „Mets on Eesti kultuuris alati olulisel kohal olnud, samas on mets pidevas muutumises. Selleks, et metsanduse otsused tugineksid parimatele teadmistele, on hea kui teadlased on nende langetamise juures,“ ütles tänasest osalise koormusega tööd alustanud ministri nõunik. „Soovin olla ühendav lüli ülikoolide metsanduse teadmiste ja ministri vahel.“

Marek Metslaid on metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli doktorikraadiga metsaökoloogia vanemteadur. Ta juhib õppetoolis metsabioloogia töörühma. Marek Metslaidi teadustegevusest saab ülevaate siit.