• Töökuulutused
  • 23. august 2017
  • Foto: Uttu mattunud Tallinn 23.08.2017. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Ametikoha eesmärk

Keskkonnatasubüroo peaspetsialistide juhtimine, tagades ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise omas valdkonnas. 

Tööülesanded:

tööplaanide koostamisel ja arengustrateegiate väljatöötamisel osalemine;

büroo peaspetsialistide töö juhtimine ja tööülesannete koordineeritud täitmise tagamine;

tööplaanide elluviimise tagamine ja töö tulemuslikkuse analüüsimine;

muudatusettepanekute tegemine õigusaktide ning protsesside muutmiseks;

büroo ülesannete täitmiseks vajaliku infovahetuse korraldamine ja koostöö Keskkonnaameti teiste struktuuriüksuste ja teiste ametiasutustega;

spetsialistide, klientide ja koostööpartnerite nõustamine;

büroodokumentide viseerimine ja allkirjastamine kooskõlas keskkonnaosakonna põhimäärusega ja ameti asjaajamiskorraga;

Keskkonnaameti ja keskkonnaosakonna esindamine talle antud volituste piires.

Kandidaadilt eeldame:

magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust ning 3-aastast töökogemust keskkonna- või maksuvaldkonnas;

2-aastast juhtimisalast töökogemust, kasuks tuleb keskkonna, õiguse või maksukontrollialane töökogemus;

õigusaktide, parima praktika ja põhimõtete tundmist, seoste teadmist teiste valdkondade õigusaktidega;

eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

hea keelekasutust ning strateegiliste dokumentide koostamise kogemust;

ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust;

positiivsust, uuendusmeelsust ja head suhtlemisoskust;

head töövõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras;

kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet;

autojuhilubade olemasolu, võimalust viibida lähetustel Eesti piires.

Omalt poolt pakume:

vastutusrikast ja mitmekesist tööd;

eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;

sõbralikku meeskonda.

Asukoht:  töö tegemise koht on kokkuleppel üle Eesti Keskkonnaameti kontoris (väljavalitud kandidaadil on võimalik töötada endale sobivas Keskkonnaameti kontoris), tööpiirkond on Eesti Vabariik

Tööaeg:  täistööaeg

Töötasu: alates 1330 eurot (bruto)

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel

Kontaktisik:  Rein Kalle, Sigrit Meister

Lisainfo telefonil: 506 3384, 5693 4626

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 6. septembriks 2017 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee