SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas rahastada keskkonnaprogrammi 2013. aasta teises taotlusvoorust 307 projekti kokku ligi 14,1 miljoni euro eest. Suurimad investeeringud läksid veemajanduse ja looduskaitse valdkonda, maakondadest toetati rahaliselt enim Pärnu- ja Võrumaad.

KIKi nõukogu otsusega eraldati veemajanduse valdkonnas toetust 23 projektile kokku 3,28 miljonit eurot, millest kus ainuüksi reoveekäitluse kaasajastamiseks anti 2,3 miljonit eurot. Looduskaitse valdkonna projektidele eraldati 3,14 miljonit eurot ning atmosfääriõhu kaitsesse 1,34 miljonit eurot.

Enim positiivseid otsuseid võeti vastu keskkonnateadlikkuse vallas, kus toetatakse ühtekokku 142 projekti. Sellesse kategooriasse laekus ka enim taotlusi (341).

Maakondadest eraldas KIKi nõukogu suurimad toetussummad Pärnumaale ja Võrumaale. Mõlemasse maakonda suunati ligi 1,1 miljonit eurot. Kolmandana järgnes neile Harjumaa, kuhu eraldati 692 tuhat eurot. Toetuse saanud projektide arvult on suurim Tartumaa, kuhu eraldati 47 projektile 560 tuhat eurot.

2013. aasta teise taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 777 projekti, kogusummas 47,4 miljonit eurot.

Kokku rahastati KIKi kaudu 2013. aasta kahes keskkonnaprogrammi voorus kokku 821 projekti 35,9 miljoni euroga.