Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas määruse, mis sätestab keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra aastateks 2007–2013. Määrus võimaldab käesoleval aastal taotleda toetust kokku 300 miljoni krooni suuruses summas.

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik vähemalt 1ha suuruse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse teravilja-, õli- ja kiukultuuri ning kaunvilja, rühvelkultuuri, köögiviljakultuuri ja aedmaasikat, samuti maa kohta, mida hoitakse mustkesas või mida kasutatakse kuni neljal järjestikusel aastal rohumaana.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse peamine eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Sellega hüvitatakse taotlejatele keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevad lisakulud ja saamata jäänud tulu.

Toetuse taotlemisega kaasneb põllumajandustootjale 5-aastane KSMi nõuete täitmise kohustus. Toetus hõlmab sisu ja hüvitise määra poolest kaht erinevat taset: põhitegevust ning põhi- ja lisategevust. Mahetoetuse taotlejad saavad taotleda sellel perioodil KSMi põhitegevuse toetust.

Toetuse määr on ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 550 krooni aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest kokku 900 krooni aastas.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus on eelarveliselt Eesti maaelu arengukava 2007−2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse suurim meede.

Taotlusi toetuse saamiseks võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu 2.– 21.maini. KSM on päevakavas ka aprillikuus üle Eesti toimuvatel pindalatoetuste infopäevadel, mille kohta leiab informatsiooni põllumajandusministeeriumi kodulehelt www.agri.ee.  

Allkirjastatud määrus:
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013.