Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustab reedel, 27. juulil taotluste vastuvõtmist tänavavalgustuse taristu renoveerimise teise taotlusvooru. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

  • Taotlusvoorud
  • 23. juuli 2018
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Toetuse andmise eesmärgiks on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Taotlejaks saab olla kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsusele.

„Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist,“ tutvustab taotlusvooru tingimusi KIKi projektikoordinaator Tiiu Noormaa, jätkates, et toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 000 000 eurot ning toetuse minimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

Taotlusi saab esitada alates 27. juulist 2018 E-toetuste keskkonna kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 28. september 2018.

Toetuse taotlejatele toimub infopäev 6. septembril kell 11 Tallinnas, kus osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha siin. Info taotlemise tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.

Esimeses taotlusvoorus said toetuse 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Teise tänavavalgustuse rekonstrueerimistoetuse taotluste vooru maht on 20 miljonit eurot

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.