Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu tegi otsuse rahastada 315 projekti kokku enam kui 211 miljoni Eesti krooniga. Enam kui pool sellest rahast ehk 121 miljonit krooni läheb veemajanduse projektide elluviimiseks. Keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi järgmine taotlusvoor lõppeb juba 16. augustil.

Tehtud rahastusotsustest on lisaks veemajandusele teistest mahukamad ka keskkonnakorralduse ja keskkonnateadlikkuse programmid, millele eraldati vastavalt 25,5 miljonit ning 18,5 miljonit Eesti krooni. Viimane on ka projektide koguarvult kõige suurim valdkond, mille alt sai rahastuse 93 projekti. Kuna keskkonnateadlikkuse projektid on enamasti oma sisult väiksemamahulised, on ka iga projekti toetus väiksem kui suurtel infrastruktuuri projektidel. Näiteks rahastati sel korral 46 projekti, mille eesmärgiks on korraldada koolides ja lasteaedades õuesõpet või keskkonnateemalisi harivaid üritusi. Nende 46 projekti elluviimiseks antakse 7,3 miljonit krooni toetust, samas kui veemajanduse 55 toetatud projekti toetussummaks on 121 miljonit krooni.

Toetuse jagunemine toetatud valdkondade vahel on toodud allpool olevas tabelis, rahastuse saanud projektid on toodud KIKi kodulehel: kik.ee

 

Programm

Projektide arv

Toetussummad

kalandus

15

7 278 486,00

veemajandus

55

121 187 774,00

looduskaitse

21

11 699 457,00

keskkonnakorraldus

33

25 468 012,00

keskkonnateadlikkus

93

18 490 657,00

jäätmekäitlus

7

5 054 915,00

metsandus

27

11 944 605,00

maakondlik

54

5 943 892,00

kaasfinantseerimine

10

4 250 901,00

KOKKU

315

211 318 699,00

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.