Eesti Emakeeleõpetajate Selts kuulutab välja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud sõnaloominguvõistluse „Minu Eestile.“

Eesti keele ja kirjanduse tundide lahutamatu osa on looming ja kirjutamine. Oma ideede ja lugude üleskirjutamine on nauding, mida saab realiseerida mõttetöö ja hea väljendusoskuse kaudu, sama ajal keelt lihvides. Mis saab olla keeleõppes mõnusamat kui oma loo kirjutamine ja lugemine? Iga lugu üksikuna on ju osa meie ühisest Eesti loost. Tore on tekitada ajend need lood kirja panna ja säilitamiseks kokku koguda.

Oodatud on erinevates žanrites tekstid Eesti õpilastelt (1.-12. klass). Tööde oodatav pikkus on maksimaalselt 1 A4. Trükitud tööd tuleb saata hiljemalt 24.02.2017 aadressile eestile@eeselts.edu.ee. Parimaid töid aitavad välja valida nii Eesti avaliku elu tegelased kui ka kirjanikud.

Tööle tuleb lisada kool, klass, nimi, kontakt. Kirjandusliku kingitusena Eestile avaldatakse 100 parimat tööd kogumikus. EESile jääb tööde avaldamis- ja kasutamisõigus.

Täpsem info: info@eeselts.edu.ee