Eile, 26. aprillil, esitas Fridays For Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) Tartu Halduskohtule kaebuse Narva-Jõesuu linnavalitsuse väljastatud ehitusloa tühistamiseks ning esialgse õiguskaitse taotlemiseks seoses ENEFIT282 Õlitehase püstitamisega.

  • Kliima
  • 27. aprill 2020
  • Foto: Kliimastreikijad Riigikogu ees, siis kui see veel oli lubatud. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti esimene kliimakaebus on ajendatud asjaoludest, et Narva-Jõesuu linnavalitsuse välja antud ehitusluba õlitehase rajamiseks on vastuolus rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnakokkulepetega ning selle mõjud on jäänud nõuetekohaselt hindamata. Loa alusel planeeritav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ja on vastuolus nii säästva arengu eesmärkidega kui ka Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus.

Rahvusvahelistest kokkulepetest kinnipidamine on oluline, et leevendada kliimamuutuste tagajärgi ning tagada tulevastele põlvkondadele elamiskõlblik keskkond. Uue õlitehase ehitamine kinnistaks Eestile veel mitmeks aastakümneks fossiilkütustel põhineva majanduse, millel aga puudub keskkondlik ja majanduslik perspektiiv.

Fridays For Future Eesti hinnangul on jäänud nõuetekohaselt hindamata ka planeeritava õlitehase ehitusloa mõjud. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandes leidub mitmeid puudujääke, näiteks seoses inimeste tervisega. Nimelt on Ida-Virumaa rahvatervise näitajad Eesti keskmisega võrreldes oluliselt halvemad: keskmine oodatav eluiga jääb Eesti keskmisest maha 3,5 aastat ning Eesti terveimast maakonnast lausa 5,5 aastat. Mõjuhinnagu ebakindlus selles osas, millest täpselt piirkonna negatiivse tervisenäitajad tingitud on, ei võimalda ka mõjuhinnangut tõsiseltvõetavaks ja asjakohaseks pidada.

Fridays For Future Eesti on varemgi õlitehase vastu sõna võtnud, kuid tulemusteta. Kohtusse pöördumine on meie viimane võimalus midagi ette võtta, et selle reostava projekti elluviimist ära hoida.