Eile algas Tartus arstide iga-aastanee täienduskonverents KLIINIK 2011, kus on arutluse all arstiteaduse tulevikusuunad. Muuhulgas räägitakse ka personaalmeditsiinist, mis teeb diagnoosi täpsemaks ning ravi kordades efektiivsemaks, teatas Tartu Ülikool.

Konverentsi ühe korraldaja, Tartu Ülikooli (TÜ) arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja Pille Taba sõnul ongi konverentsi eesmärk tutvustada Eesti arstidele meditsiini tulevikusuundumusi, uusi ravivõtteid ning Tartu Ülikooli arstiteadlaste saavutusi.

Konverentsi üks põnevamaid sessioone käsitleb personaalmeditsiini, kus sissejuhatuse teeb ning diskussiooni juhib TÜ hematoloogia-onkoloogia professor Hele Everaus. Dr. Everausi hinnangul on personaalmeditsiin ehk patsiendi füsioloogiliste eripärade arvestamine haiguste ravis olnud teemana üleval juba pikemat aega, aga teaduse ülikiire areng tänapäeval lubab ravi määramisel järjest enam arvestada patsiendi individuaalsete bioloogiliste markeritega.

„Paljude haiguste ravis ei anna medikamendid oodatud tulemusi – ei mõju kõigile haigetele ühtemoodi või põhjustavad tõsiseid kõrvaltoimeid. Seega ei saa sama diagnoosiga haiget käsitleda kui universaalset patsienti, vaid tuleb ravivalikuid teha lähtudes tema bioloogilistest markeritest – genoomi informatsioonist, ainevahetusmudelist jne. Biomarkerid võivad samas anda informatsiooni ka haigusprotsesside kohta ning seeläbi aidata ravimite valikul ja ravi efektiivsuse hindamisel. Meditsiini tulevik on nn süsteemne personaalne lähenemine - arvestades iga inimese bioloogilisi iseärasusi ja haiguse omadusi,“ selgitas Everaus.

Konverentsil antakse informatsiooni kliinilise meditsiini erinevatelt erialadelt, nagu neuroloogia, nefroloogia, kõrva-nina-kurguhaigused, radioloogia jpm. Konverentsi välisesineja on dr. Martina Weise Saksamaalt, kes kõneleb bioloogilise ravi suundumustest. Uudsena on programmi lülitatud noorteadlaste sessioonid Kliinilise Meditsiini Doktorikoolilt - juttu tuleb TÜ arstiteaduskonnas tehtava teadustöö väljunditest praktilisest meditsiinis.

Meditsiinikonverentsil Kliinik 2011 kestab Tartus 9. veebruarini ning ettekandeid saab interneti vahendusel jälgida veebilehel uttv.ee.