Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avab Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabatahtliku tegevuse koordineerimise mudeli väljatöötamiseks taotlusvooru rahalise mahuga kuni 1 miljon krooni.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabatahtlike tegevuse koordineerimise (nõustamine, motiveerimine, koolitamine, vabatahtlike koordineerimine, kaasamine, propageerimine, andmebaasi loomine, tunnustamine jmt) mudeli väljatöötamiseks ja käivitamiseks maakonnas/piirkonnas ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks pärast toetuse lõppemist koostöö kaudu maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse liitudega, kohalike omavalitsustega või äriühingutega.

KÜSK missiooniks on aidata organisatsioonide, innovaatiliste ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodaniku-ühiskonna kujundamisele.

Lugege lisainfot: kysk.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. augustil 2010.aastal.