Kätte on jõudnud aeg, mil maast ja metsast hoolivad inimesed ei saa enam, käed rüpes, pealt vaadata, kuidas keskkonnapoliitilised otsused sünnivad kodanike peade kohal kättesaamatus kõrguses. Keskkonnaministeeriumi sõnul on praegune metsanduspoliitika tasakaalustatud ja jätkusuutlik, ometi on kümned huvigrupid ja rahvaliikumised vastupidisel seisukohal. Nende hirme toetavad teaduslikud argumendid ja märgid elurikkuse kahanemisest.

  • Maamajandus
  • 19. detsember 2016
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee
Viimase kümne aasta jooksul on metsanduspoliitika vastu avalikult sõna võtnud nii Tartu Ülikooli kui Eesti Maaülikooli teadlased, samuti keskkonnaühendused, kodanikeliikumised ja ajakirjanikud. Sellele vaatamata tõrjutakse metsatöösturite huvidega põrkuvaid osapooli keskkonnapoliitilistest otsustest üha kaugemale.

Säästva metsanduse eestkõnelejad tunnevad end valitsusele jalgu jäänud oponentidena, kes on võimuladvikul vaid risuks ees. Ometi on tegemist samade inimestega, kelle sissetulekutelt kogunevad maksud lõpetavad oma tee rahvaesindajate pangaarvel.

Meeleavaldus metsa kaitseks

Keskkonnaministeerium peaks kaitsma oma rahva huve, aga selle asemel seatakse aujärjele jõupositsioonil olijate rahakeskne maailmavaade. Need inimesed on koondunud ümber Eesti Erametsade Liidu, kus domineerivad eelkõige tööstusliku metsamajandamise huvid. Erametsade Liidul on ka otsesed seosed Riigimetsa Majandamise Keskusega, eeskätt RMK nõukogu esimehe Mati Polli kaudu. Paraku ei arvesta tööstusliku metsamajandamise vaade elurikkuse säilimise ega meie laste tulevikuga.

NSV-Liidu aegse juhtimiskooliga võimuladvikule tuleb selgeks teha, et me elame XXI sajandis – ajal, mil maavarade jätkusuutmatu majandamine on viinud ülemaailmse ökoloogilise kriisini. Selle asemel, et üha kiirenevas tempos meie pisikese sinirohelise pelgupaiga metsad ja maad maha müüa, peaksime väärtustama seda, et meil on võimalik veel tagasi pöörata ning asuda ühes teiste tulevikuinimestega looma Eestist uue maailma ja mõtteviisi lipuheiskajat.

Eesti Metsa Abiks (EMA-liikumine) ei ole ühekordne meediasündmus piketi ja petitsiooni näol. EMA-liikumine hakkab tegutsema riiklike institutsioonide valvekoerana, et sekkuda seal, kus sõna antakse vaid tööstusliku maailmavaate esindajatele. EMA-liikumine seab esikohale väikesed lapsed, kelle tulevikuväljavaateid me hakkame kaitsma oma jõuga seal, kus riik seda enam ei tee.

Meeleavaldus metsa kaitseks

EMA-liikumine kavatseb koondada metsakaitseliikumisi üle kogu Eesti. Need liikumised on jäetud oma murega üksi ning kui riiklikud institutsioonid neid enam ei aita, siis asub neid esindama EMA-liikumine.

EMA-liikumine hoiab silma peal Keskkonnaministeeriumi tegevusel ning jälgib, et metsaseaduse muudatusse kaasataks sedapuhku nii keskkonnaühendused kui eksperdid. Metsatöösturite huvisid ei saa eelistada ülejäänud kodanike huvidele. Demokraatliku ühiskonna kuldreegliks on konsensuse leidmine kõigi osapoolte vahel.

EMA-liikumisel on kolm põhilist nõudmist, millest ei kavatseta taganeda:

1) Me nõuame säästvamat metsanduspoliitikat.
2) Me nõuame keskkonnaühenduste ja ekspertide kaasamist metsanduspoliitikasse.
3) Me nõuame Keskkonnaministeeriumi tegevuse riiklikku uurimist, et teha kindlaks, kas sealsete ametkondade poliitilised otsused pole põhjustanud riigile ja rahvale ainelist ning keskkondlikku kahju.

EMA-liikumine ei taha minna t a g a s i loodusesse – EMA-liikumine tahab minna e d a s i loodusesse, sest just see on väljapääsutee 21. sajandi ökoloogilisest kriisist. Meie mets ei ole RMK ja tulevikuperspektiiviks võimetute metsatöösturite pillata – see on meie ühise elukeskkonna alustala, mille hävitamise järel hävineb ka kõik selle ümber.

Kätte on jõudnud aeg, kus me hakkame mõistma, et tõeline väärtus ei seisne rahas. Tõeline väärtus seisneb puhtas vees, värskes õhus ja kõike seda tervikuks ühendavas liigirikkas metsas. Pangaseifis kangideks sulatatud kuld ei too kasu mitte kellelegi, aga päikese käes kollendavad laaned päästavad maailma, meie lapsed ja meid endid.

EMA-liikumine ei nõua oma liikmetelt palju: iga väike tegu on tähtis! Esiteks piisab sellest, kui Sa ühined meie grupiga. Me anname Sulle teada EMA-liikumise tegevustest ning edasine osalemine sõltub juba iga grupiliikme võimalustest ja jõust. Kõige tähtsam on teadmine, et Sa oled oma südames ja mõttes meiega. Üheskoos saame suuremaks ja tugevamaks kui eales varem.

Linda-Mari Väli, kommunikatsioonijuht
Züleyxa Izmailova, kampaaniajuht
Martin Luiga, visuaalne teostus
Hasso Krull, kultuuritugi


EMA-liikumise allüksus MetsaAbi (MA) ärgitab kõiki, kel mingisugune metsakaitseprojekt käsil, aga keda riiklikud institutsioonid arutellu ei kaasa, MA-ga ühendust võtma. Reageerime nii kiiresti kui võimalik!

Meeleavaldus metsa kaitseks