Paljud linlased on kujundanud oma rõdud kauniteks lilleoaasideks või aiamööbliga puhkekohtadeks, kus soojal suvehommikul tassike kohvi rüübata ja rahulikku hetke nautida. Teised korteriomanikud näevad rõdusid kui head võimalust hoida oma kola, kloppida vaipa või kuivatada pesu nii, et kogu hoov näeb, mis värvi aluspesu keegi kannab. Selline vaatepilt ei tee linnaruumi kenamaks. Bioneer küsib, kas selline käitumine on õigusnormidega lubatud? 

Kuigi pesu õues kuivatamine on väga keskkonnahoidlik tegevus, tuleb enne pesunööride paigaldamist lugeda kohalikku heakorra eeskirja. Vaipade kloppimine nii, et praht võib sattuda naabri aknale, tuppa või rõdule, pole õigusnormidest tuleva piirangutagi viisakas.

Näiteks Tallinn reguleerib rõdude ja lodžade kasutamist Tallinna linna heakorra eeskirjaga, mille 7. peatüki 13. paragrahv ütleb, et linnas on keelatud kuivatada pesu avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas. Samuti ei tohi kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

See tähendab, et pesu kuivatada tohib, aga nii, et see ei paista välja üle rõdu serva.

Vaipade kloppimist peab tegema selleks ette nähtud kohas. Kui maja läheduses vaipade kloppimiseks ette nähtud kohta ei ole, tasub korteriühistul see paigaldada. Kui see pole võimalik, kasutage keemilise puhastuse teenust.

Väljaspool Tallinna elavatel inimestel soovitame uurida kohalikust omavalitsusest, kas piirkonnas kehtib mõni selline heakorra regulatsioon.