Elujõulised külad ei karda valdade liitumist vaid valmistuvad selleks ja soovivad osaleda liitumiskõnelustel. „Oleme kõik kogukonnausku ja oma külas ning kodukandis ühise ruumi kujundamine ongi juba meie poliitika,“ kinnitasid Liikumine Kodukant meistrid-sellid.

Võti edukaks kogukondade eest seismiseks ning otsustuste mõjutamiseks on koostöö, sest kõik ei sõltu ainult sädeinimeste pingutustest. Soovitame kõigil valima minna ja loodame, et uus Riigikogu võtab „riigihärjal sarvist“, sest külad teavad, „koostöös kasvab väike, lahkhelides laguneb suur“.

See mõte jäi kõlama nädalavahetusel Avinurmes toimunud projekti „Ärgake, külad!“ meistrite ja sellide ühiskoolitusel. Kokku said 24 valla külade eestvedajad.

Artur Talviku lood Juminda poolsaare 10 külaga koos toimetamisest ja pretsedentide loomisest nii külakino kui kogukonna raadio loomisel inspireerisid kokkusaanuid. Leiti, et oluline on motivatsioon ja mõttekaaslaste leidmine kogukonnas. „Oma ideede teostamisel ei tohi olla sõltuv projektitoetustest, rahastajatest, ametnikest, sest nii kaob iseseisvus. Kui on hea ja üllas idee, tuleb sinna toetajaid oma kogukonnast ja kaugematest küladest,“ kinnitas Talvik.

Avinurme vallas tutvuti külade ja valla koostööga, arutati, kuidas olla vallale hea partner ning muuta kogukondade hääl kõlavamaks. Kuidas motiveerida kogukonna eestvedajaid ning mis saab kui külavedur väsib? Millal ja miks on ettevõtja nõus külade tegemistele õla alla panema? Arutelud jätkusid sotsioloog Aare Kasemetsa eestvedamisel.

Projektist lähemalt
Arutelu tulemused
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel