Küla kogukondadel on võimalus nüüdsest kasutada atesteeritud konsulentide abi. Kohalikel omavalitsustel on võimalus pöörduda kogukonna arengu konsulentide poole nõu saamiseks külakogukondade kaasamisel ja külaelu ärgitamisel koostöö tõhustamiseks. Kutset omistab  Maamajanduse Infokeskuse kutsekomisjon. 

Esimesed kogukonna arengu konsulendid on Krista Habakukk ja Eha Paas Pärnumaalt, Silva Anspal Järvamaalt ja Priit Laineste Tartumaalt.

Kogukonna arengu konsulendi kutse väljatöötamise osas jõudis Liikumine Kodukant tulemuseni 2008. aasta detsembris, mil Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kooskõlastas uuendatud põllumajanduse konsulendi kutsestandardid, mille raames kinnitati ka uus kutse. 

Kogukonna arengu konsulendi kutse väljatöötamist alustas Liikumine Kodukant lähtuvalt külade ja teiste maapiirkonna arendusorganisatsioonide vajadusest saada kvaliteetset nõuannet kogukondade arendamisel seltside teenuste ja majandustegevuse väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Allikas: VYF mailing list