Kui vanasti pidi lapsevanem enne lapse kooli saatmist kontrollima, kas krihvel, tahvel ja hanesuled on olemas, siis nüüd ei saa läbi tarkade elektrooniliste seadmeteta. Igal aastal toob septembrikuu kaasa arvutiviirustesse nakatumise laine, kuna lapsed ja lapsevanemad on taas arvutite taga ja suvega on ohutus meelest läinud.

CERT Eesti infoturbe ekspert Triin Nigul leidis, et oluline on murekohtadest rääkida: „Just enne kooliaasta algust on paras hetk järgmise põlvkonnaga arvutikasutuse reeglid kokku leppida ja mobiilikasutuse limiidid paika panna. "

„Lapse ja vanema suhte vundamendi moodustab usaldus, selle eeldus on aga igapäevane vahetu suhtlus," ütles Nigul ning lisas, et seetõttu on mõistlik, et laps kasutab arvutit elutoas.

Abi piiravast tarkvarast

Õppeedukust võib liigne virtuaalelu teadagi segama hakata, seega ei saa kuidagi ilma arvutikasutuse ajaliste piirideta.

Ka silmaarstid soovitavad, et kolmveerandtunnile arvuti taga peaks järgnema viisteist minutit puhkust. Kui kokkulepped ei toimi, võib abi otsida tarkvarast, mis arvuti õigel ajal kasutuskõlbmatuks muudab.

See aga ei takista nutikatel teismelistel sobivat alternatiivi leidmast. Arvuti sõbra juures või internetikohvikus on paraku vanema vaateulatusest sootuks väljas.

Internetikiusamise ohud

Kui aeg ja ruum paigas, tuleb lapsega vestelda kõige olulisemast – arvutikasutuse sisulisest poolest. Koolipsühholoogid tunnistavad, et kiusamine on tänavatelt internetti kolimas, lastekaitsjad omakorda hoiatavad küber-kommionude eest.

Lapsel peab olema selge, et oma nime ja kodust aadressi igaühele ei jagata ning võõrastega kohtuma ei minda. Turvalise lapse ja vanema suhte korral räägib laps igast kahtlustäratavast pöördumisest. Selleks on vaja, et laps oskaks iseseisvalt veebisuhtlust hinnata ja ebaharilikku märgata.

Üha enam jõuavad laste taskutesse nutitelefonid, mille tehnilised võimalused interneti kasutamiseks on samasugused kui juhtme ja kuvariga arvutikastil. Sageli tuleb nutitelefonides interneti kasutamise eest maksta aga mahupõhist hinda. Seega tuleks hoolega üle vaadata lapse telefoni seaded, et see omapäi kallist teenust tarbima ei hakkaks.

Last eemale hoida pole mõeldav

Viirusetõrje ja tulemüüri olemasolu arvutis on praegusel ajal juba nii elementaarne, et seda tihti ei mainitagi. Lapse arvutisse on kaitsetarkvara väga vaja, sest sarnaselt kirevate kommidega poeriiulis meeldivad lastele kutsuvalt vilkuvad värvilised reklaamid arvutis.

Iga ettevaatamatu klikk saab kahjuks kaasa tuua mitu teada (ja veel täiesti tundmatutki) viirust, mis salajast infot varastavad ja arvuti näiteks spämmirobotiks muudavad. Pahavarast lahtisaamine võib hiljem parasjagu keeruliseks osutuda või nõuda lausa arvutispetsialisti kulukat abi.

Last arvutist eemal hoida pole tänapäeval võimalik ega mõistlikki. Lapsevanematel on arvutialases kasvatustöös äärmiselt oluline roll – tutvustada noortele harivat ja silmaringi avardavat teavet, rääkides samal ajal ka interneti varjukülgedest.