Tetra Pak mahlapaki kogumismäng üle Baltikumi koolide on kestnud vaid kuu aega, kuid selle lühikese aja jooksul on tublid koolilapsed kogunud juba 48 362 kasutatud mahlapaki. Kogutud mahlapakkide kogusest on võimalik tänase seisuga taastoota ligi 151 917 A4 formaadis paberit.

Tetra Paki mahlapakendite kogumise mängu eesmärk on tõsta ühiskonnas keskkonnateadlikkust ning propageerida kooliõpilaste hulgas jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Mahlapakkide kogumismäng üle Baltimaade koolide kestab 11.detsembrini ning viis parimat võistkonda (klassi), kes ehitavad kõige kõrgema virtuaalse “pakitorni” kogutud mahlapakkidest www.parismahl.ee kodulehel võidavad atraktiivse peaauhinna, milleks on popstaari Getter Jaani privaatne kontsert.

Ühe kuuga on kogutud ligi  1,2 tonni tühjasid mahlapakke

Alates käesoleva aasta oktoobrist, mil Tetra Paki mahlapakendite kogumise mäng algas, on sellest interaktiivsest kampaaniast osa võtnud üle kogu Baltikumi juba 13 830 kooliõpilast 461 koolist. Kogutud 48 362 mahlapakendite kogukaal on 1215,34 kilogrammi.

Eesti koolidest võtab Tetra Paki mahlapakendite kogumismängust osa juba 2100 õpilast 70 erinevast koolist. Kuna kampaania käib täies hoos ja huvi selle vastu on kõrge, siis suureneb osalejate arv igapäevaselt. Viimase hetke seisuga on Eesti koolide võistkonnad kogunud juba 7075 kasutatud tühja Tetra Pak mahlapakki.  

Interaktiivne mahlapakimäng on osa Tetra Pak poolt „Roheline sügis“ raames üle Baltikumi läbiviidavatest üritustest, kus on oodatud osalema kõik Eesti, Läti ja Leedu koolid.

Kampaania jooksul võistlevad meeskonnad omavahel selles, kes kogub kõige enam tühje mahla, nektari või mahlajoogi pakendeid ning ehitab spetsiaalselt selleks loodud veebilehel www.parismahl.ee nendest kõrgeima virtuaalse “pakenditorni”.

Viimastel andmetel käib tihe konkurents viie kooli võistkonna vahel, kelleks on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 1-3. klass (torni kõrgus 248, 79 m), 7A klass Jõgeva Gümnaasiumist (222, 01 m), 5A klass Kadrioru Saksa Gümnaasiumist (167, 4 m), 4C klass Kiili Gümnaasiumist (116, 67 m) ning 6B klass Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist (89, 77 m).

Kuidas käib Tetra Pak pakendite ümbertöötlemine?

Alates 2010. aastast tegeleb ja vastutab kõigis Baltimaades Tetra Pak pakendite ümbertöötlemise ja taaskasutuse eest “Ligatne” paberivabrik.

Tetra Pak pakendi massist moodustab enam kui 70% papp, mis on tugevdatud polüetüleeni ja alumiiniumfooliumiga, muutes pakendimaterjali vedelikukindlaks ja turvaliseks.

Tulenevalt Tetra Pak pakendimaterjali koostisest, tuleb mahla, nektari ja mahlajoogi pakendid sorteerida plastikuga samasse konteinerisse, mis on tavaliselt kollast värvi.

Taaskasutuselevõtmise protsessis eraldatakse papp polüetüleenist ja alumiiniumist. Papist toodetakse vastupidavat materjali ja seda kasutatakse „Ligatne“ paberivabriku toodete valmistamisel, näiteks kartongpakendite tootmisel, paberkottide tootmiseks jne.

Tetra Pak mahlapaki kogumismängu korraldajad tuletavad meelde, et enne tühjade pakendite taaskasutuseks sorteerimist tuleb need lamedaks voltida, kuna sellisel juhul võtavad nad prügikonteinerites minimaalselt ruumi.