Sel kevadel osalevad Tallinna ja Viimsi koolide toitlustajad rahvusvahelise koolitoiduprojekti SchoolFood4Change korraldatud koolitusel, et pakkuda Eesti õpilastele tervislikumat ja jätkusuutlikumat toitu ning töötada välja uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke retsepte. 

Kuuepäevasel koolitusel osaleb 28 Tallinna ja Viimsi koolitoitlustajat. Koolitusel õpetatakse, kuidas töötavad ja arenevad maitsemeeled, kuidas panna lapsi sööma erinevaid toiduaineid, kuidas võtta koolitoitlustamisel arvesse sotsiaal-kultuurilisi erinevusi ja toidutalumatusi, kuidas saab lihatoitu asendada ja täiendada planeedisõbralikemate köögiviljadega, milliseid nullkulu lahendusi on võimalik sööklas kasutada ning kuidas kaasata koolitoidu arengusse kogu koolipere. 

“Kahjuks ei ole jätkusuutlik toiduvalmistamine toitlustussektoris tervikuna laiemat kõlapinda leidnud, kui mõned head erandid välja arvata. Samuti ei ole koolitoit ja selle valmistamine kokkade seas valik number üks,” nentis üks kokkade koolitajatest, Tallinna Teeninduskooli õpetaja Kristi Tiido. “Samas on koolitoidu valmistajal suur mõju noorte teadlikumate toitumisvalikute kujundamisele tulevikuks. Kuidas seda kõike koostöiselt korraldada, püüamegi koolitusel ühiselt lahti mõtestada.” 

“Tartu Rakendusliku Kolledži koolitajana on minu arvates koolitoitlustuse võtmesõnad uuendustega kaasaminek, säästlikkus ja erinevate osapoolte kaasamine – nii jõuab tervislik ja säästlik toit lõpuks meie kõigi toidulauale,” lisas teine koolitaja, Tartu Voco kokk-praktikajuhendaja ja toidukoolitaja Tiina Saar. 

Rahvusvahelises projektis SchoolFood4Change töötab 43 organisatsiooni 12 Euroopa riigist, et mõtestada koolitoit ümber viisil, mis toetaks laste tervislike ja planeedisõbralike toitumisharjumuste kujunemist. Eesmärk on, et koolitoit poleks odavaima hinna eest valmistatud tarbekaup, millega õpilased sööklas kiirelt kõhu täidavad, vaid et koolitoit oleks hõlmatud erinevatesse koolielu ja õppimise aspektidesse. Koolitoidul on oluline roll õpilaste tulevaste toitumisharjumuste kujundamisel, samuti on see võimalus selgitada ja näidata toidutootmise protsesse, korraldada toredaid toiduga seotud üritusi ning hõlmata muutuse kujundamisse nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad, toitlustajad, toitumiseksperdid kui kohalikud omavalitsused. 

Koolikokkade koolitus on vaid üks osa 2022. aasta jaanuaris alanud projektist SchoolFood4Change. Sel aastal korraldavad Tallinna ja Viimsi koolid oma õpilastele ja lapsevanematele toidufestivale, mille eesmärk on koos õpilaste ja lapsevanematega otsida võimalusi tervisliku ja kestliku toidukultuuri edendamiseks ka väljaspool kooli. Toidufestivalidel on muuhulgas plaanis korraldada lapsevanematele töötube ja miniloengud sellest, kuidas kujundada juba kodus suhtumist koolitoitu, kuidas teha tervislikke valikuid ning valmistada ekskursioonidele kaasa tervislikke suupisteid. 

Tallinna Õpetajate Majas toimuvad aprillist maini õpetajatele koolitused, mis puudutavad suhtumist toitu ning käsitlevad tervisliku toitumise põhimõtteid ja ideid, kuidas seda lastele edasi anda. “Koolituse praktilises osas saab kasutada kõiki viit meelt ning panna kokku tervislikud variandid enamlevinud toitudest,” kirjeldas SchoolFood4Change toidukultuuri edendaja Tallinna Haridusametis Kendra Kairi Vaino. 

Viimsis kohtub toiduedendaja Laura Johanna Derkun sel kevadel algklassidega, et arutada tasakaalustatud toitumise tähtsust kiiretel koolipäevadel. Samuti plaanib Viimsi korraldada koolide vahel ühisettevõtmisi, et toetada keskkonnasõbralikku toitumist. 

 

Poliitikasoovitused Euroopale 

 

Rahvusvaheliselt on projektipartnerid töötanud välja poliitikasoovitused, kuidas uuendada koolitoitu ja toitumisalast haridust koolides. Soovitused rõhutavad vajadust vähemalt ühe tervisliku ja jätkusuutliku koolieine järele päevas ning Euroopa Liidu poliitikate ühtlustamise tähtsust koolitoidu ja toiduhariduse vallas.  

Poliitikasoovitused toetuvad osaliselt projektis väljatöötatud kogu kooli toidukultuuri lähenemisele, mis julgustab uuenduslikkust, toiduhariduse parandamist ja selle hõlmamist koolielu eri aspektidesse, et tõugata tagant tervislikku ja kestlikku toidukultuuri koolides. Tänavu kevadel hakkavad projektipartnerid hindama, kuivõrd hästi on Tallinna ja Viimsi koolid suutnud kogu kooli toidukultuuri kasutusele võtta. 

“Hea on tõdeda, et Eestis juba ongi soe ja tervislik koolitoit tasuta kättesaadav enamikule lastest, sh kõigile puudustkannatavatele lastele,” kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu projekti poliitikasoovitusi. “Projekti jooksul on meil aga kindlasti kavas Tallinna ja Viimsi kogemusi laiemalt jagada, et toetada kogu kooli toidukultuuri kasutuselevõttu kõikides Eesti koolides.” 

Poliitikasoovituste kõrval töötavad projektipartnerid parasjagu välja keskkonnamõju kalkulaatorit, mille abil hinnata koolitoidu mõju keskkonnale – katseprojektis osaleb ka Tallinna linn. Samuti on eksperdid avaldanud koolidele ja linnadele praktilise juhendi, mis sisaldab uuenduslikke kriteeriume ja näiteid hangetest, mille abil tellida lastele tervislikumat ja keskkonnahoidlikumat toitu – selle juhendi on võtnud uute hangete tegemisel aluseks ka Viimsi vald ja Tallinna linn.  

SchoolFood4Change toetab kestlikku ja tervislikku toitumist ühiskonnas laiemalt. Projekti otsesed tegevused puudutavad enam kui 3000 kooli ja 600 000 õpilast 12 Euroopa riigis. Tänane rahvusvaheline koolitoidu päev rõhutab uuenduslikkuse tähtsust koolitoitlustuses ning koolitoidu rolli süsteemse ja eri osapooli hõlmava muutuse käivitajana. 

 

SchoolFood4Change 

 

Euroopa Liidu rahastatud projekt SchoolFood4Change alustas tegevust jaanuaris 2022 koos Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse, Tallinna linna, Viimsi valla ja veel 40 organisatsiooniga 12 Euroopa riigist. Projekti juhib kestlikkusele pühendunud kohalikke omavalitsusi ühendav organisatsioon ICLEI. SF4C toob kokku kõik koolitoiduga seotud osapooled: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, toidutootjad, kokad, koolisöökla töötajad, kestliku toidu hankimise spetsialistid, toitumiseksperdid ja kohalikud ettevõtted. Projekt toetub kolmeosalisele lähenemisele, mis hõlmab kestlikke toiduhankeid, planeedi- ja tervisesõbralikke toitumisviise ning terviklikku lähenemist koolitoidule ehk kogu kooli toidukultuuri. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horisont 2020 programm ning see kestab neli aastat. Projektitulemusi saavad kasutada kõik teised koolid Eestis, Euroopas ja laiemalt.