Möödunud sügisel Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi ujulas toimunud keemiaõnnetuse uurimiseks alustatud menetlus on lõppenud, prokuratuur määras lekke põhjustanud treenerile rahalise kohustuse.

Mullu 24. septembril sattus Lasnamäe gümnaasiumi ujulas treener Irena hooletuse tõttu basseini kõrvalruumi põrandale kemikaali, mida kasutati basseinivee puhastamiseks. Naatriumhüpokloriti 15% vesilahust ühest anumast teise valanud ujumistreener ei koristanud koheselt mahavalgunud kemikaali ega õhutanud ruumi ja rikkus sellega kemikaaliohutuse nõudeid.

Mahavalgunud kemikaalist tekkisid aurud, mis levisid basseiniruumi, kus parajasti oli ujumistunnis 16 teise kooli õpilast. Samuti kandusid kemikaaliaurud kooli ruumidesse. Nende sissehingamisel tekkisid ujulas ja koolis viibinud lastel erinevad terviseprobleemid – esines ärritusköha, hingamisraskusi, neelamisel kurgus valu, silmade kipitust, pearinglust. Koolist evakueeeriti 300 inimest. Kiirabiga toimetati haiglasse kaks last ja kuus pöördus ise haiglasse.

Keskkonnainspektsioon alustas juhtunuga seoses kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide käitlemise nõuete rikkumist ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud oht inimeste tervisele.

Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et kemikaalinõuete rikkumise ja sellega kaasnenud tagajärje põhjustas ujumistreeneri hooletus.

Haiglasse toimetatud või pöördunud inimeste tervisehädad olid õnneks lühiajalised ning mööduvad. Treener tunnistas end juhtunus täielikult süüdi ning kahetses puhtsüdamlikult, enda sõnul ei osanud ta selliseid tagajärgi ette näha. Irena on varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Juhtumi asjaoludest ja Irena taustast lähtudes asus prokurör seisukohale, et tema süü õnnetuse puhul ei ole suur ja teda ei ole vaja kuriteos süüdistavana kohtu ette saata. Seetõttu lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse Irenale 355 euro suuruse rahalise kohustuse määramisega.

Kemikaalide käitlemist kooli ujulas on õnnetuse järel kontrollitud ja Keskkonnainspektsioon on saatnud koolile puuduste kohta märgukirja, milles juhtis tähelepanu kemikaali käitlemise nõuetele. Kemikaalide käitleja peab teadma käideldava kemikaali füüsikalisi ja keemilisi omadusi, selle ohtlikkust ning ohutusnõudeid. Kemikaalide hoiutingimused peavad välistama kõrvaliste isikute ligipääsu ainetele.


Igaks juhuks selgituseks: Naatriumhüpoklorit on kloori sisaldav aine. Rahaline kohustus on omaette mõiste, ei ole trahv ega karistus.