Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu seekordne etapp toimub 13.–24. maini. Värskeim ülevaade koroonaviirusesse nakatunute hulgast, koroonaviirusevastaste antikehadega inimeste osakaalust täiskasvanud elanike seas ja käitumisharjumuste muutustest valmib 25. maiks.

Uute nakatumisjuhtumite arv on kahanenud viimase kuuga poole võrra ja samal ajal on pidevalt kasvanud vaktsineeritute osakaal. Lisaks on vahepeal koroonapiiranguid leevendatud. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on nende muutujate koosmõju arvestades oluline hinnata viiruse levimuse hetkeseisu, et edasised piirangute leevendamise otsused saaksid tugineda kõige värskemale teaduspõhisele infole. Seepärast kutsuvad Tartu Ülikooli teadlased järgneva 11 päeva jooksul uuringus osalema juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud elanikku üle Eesti.

Uuringus osalejatele tehakse koroonaviiruse test ja neilt võetakse vereproov koroonaviirusevastaste antikehade taseme määramiseks. Saadud andmed võimaldavad hinnata, kuidas on piirangute leevendamine mõjutanud viiruse levimust täiskasvanud elanike hulgas ja millises tempos on kulgenud koroonaviirusevastase immuunsuse kujunemine.

Uuringus osalemine

Uuringukutsed saadab inimestele välja uuringufirma Kantar Emor. Esmalt palutakse täita veebiküsimustik. Seejärel saadetakse osalejatele testimisele registreerumiseks veebilink või helistatakse Medicumi ja Synlabi testimise kõnekeskusest, et leppida kokku aeg sobivasse testimispunkti tulekuks. Koroonaviiruse proov tehakse ninaneelust, koroonaviirusevastaste antikehade taseme teadasaamiseks on vaja anda veenivereproov. Protseduur vältab umbes 10 minutit. Puudega inimesed, eakad ja piiratud liikumisvõimega uuringualused saavad tellida koju testimisbrigaadi.

Testi tulemustest teavitatakse uuringus osalenut kolme päeva jooksul ja need kantakse Patsiendiportaali tervise infosüsteemi. Positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul, et jälgida haiguse kulgu. Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös Synlab Eesti, Medicumi ja Kantar Emoriga.

Rohkem infot koroonaviiruse antikehade määramise kohta saab koroonatestimise kodulehelt. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.