Kriisi ajal tasub tegutseda vabatahtlikult

Tänapäeva Eestis on tegemist uute tingimustega, kus paljudel ei ole enam võimalust tajuda, et nad loovad väärtusi ühiskonnas. Tasakaalust välja läks varem toiminud süsteem, mis võimaldas kodanikel saada väärtuste tootmise vastu isikliku tähendusega boonust - nt palka, eneseteostust, rahulolu ja sotsiaalset kindlustunnet. Tekkinud majandusliku situatsiooni varjus devalveeriti suur osa toiminud süsteemist. Vaatamata sellele on endiselt jäänud alles inimese vajadus tegutseda ja tunnetada oma väärikat kohta ühiskonnas.

Seoses töökaotuse või töökoormuse vähendamisega on paljude inimeste rakendatus muutunud puudulikuks, sest nende igapäevane rutiin koosneb väiksemast arvust tegevustest. Inimestele tekib uus vaba aeg, mis vajab täitmist, et mitte märkamatult  kaotsi  minna. Vabatahtlik töö pakub siinkohal lahendust!

Vabatahtlik tegevus pakub võimalust tunda rõõmu tegutsemisest ja luua väärtusi ühiskonna jaoks. Vabatahtlik tegevus toimib peamiselt võrgustiku printsiibil, mis eeldab, et sellega käib kaasas suhtlus ja usaldus. Nimelt vabatahtlikus tegevuses osalevad inimesed usaldavad üksteist, sest neil ei ole muid seoseid selle ühistegevuse raames. Neil on tahe ja võim teha asju, mis teistelegi heaolutunde loovad.

Vabatahtlik on see, kes teeb hästi ja rõõmuga, ega karda väljakutseid. Ta loob väärtust ja naudib teiste tegutsemist. Näiteks terve oma elu Leedus elanud  neiu Vilmanté läks aastaks Slovakkiasse, kus ta vabatahtlikulna tegeles mustlaste laste hariduse ja sotsialiseerimisega. Tema sõnul sai ta selle aasta jooksul nii endast kui ka elust üldiselt teada rohkem kui kogu oma varemal üheksateistkümnel eluaastal kokku. Oma vabatahtliku tegevuse soovi sai ta teostada tänu Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmile, mis tegeleb vabatahtlike värbamisega kogu Euroopas.

Eestis saab koos tegutseda erinevates mittetulunduslikes organisatsioonides, nendeks on Vabatahtlike Värav, Heateo Sihtasutus, EUYA Eesti, UNICEF Eesti, Õnnepank jt. Need ja teisedki organisatsioonid pakuvad vabatahtlikele tegusat ajaviidet, ja läbi selle püüdlevad  positiivsete muutuse poole ühiskonnas. Ainult tule, võta käsile ja tegutse, et teistelgi sinu tegevusest hea oleks.

Viimase aasta jooksul tekkinud olukorda on meedias korduvalt nimetatud väljakutseks. Tõepoolest on see tõsine väljakutse nii Eestile kui ka Euroopale tervikuna. Seetõttu ei tohiks keegi selle ületamisest kõrvale jääda. Võib-olla nüüd ongi soodne hetk, et oma oskusi ja pädevusi avastada ning suunata need ühise heaolu loomisele.