Tulenevalt pakendiseadusest lasub kauplusel kohustus tagada tarbijale pandipakendite taaskasutusse suunamise võimalus ja pandiraha väljamaksmine. Taaratagastuspunkti seinalt leiate vajadusel telefoninumbri, kelle poole automaadi täitumisel vms pöörduda.

  • Jäätmed
  • 23. mai 2019
  • Foto: Kokkupressitud plekkpurgid Eesti Pandipakendi laos. Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kauplustele kuuluvate taaratagastuspunktide haldamisel on levinud kaks varianti, kaupluse töötajad toimetavad seal ise või tellitakse teenus sisse operaatorfirmalt (sarnaselt turva- või puhastusteenusele).

Enamus juhtumitest, kus taaraautomaadiga toimunut rikkeks nimetatakse, seda tegelikult ei ole, vaid automaat on täis saanud ja vajab lihtsalt tühjendamist. Tühjendamise kiirus sõltub omakorda sellest, kas taaratagastuspunktis on töötaja koguaeg kohapeal olemas või on ühe operaatori hallata mitu tagastuspunkti ja ta külastab neid päeva jooksul vastavalt tekkivale vajadusele.

Juhul kui tagastaja on helistanud klienditeeninduse numbrile ja abi ei jõua mõistliku ehk klienti rahuldava aja jooksul, siis julgustaksime taaratagastajaid olema ise nõudlikumad. Kauplused konkureerivad omavahel ka nimetatud teenuslõigus ja kui kliendile on loodushoidlik käitumine ebameeldivaks tehtud, siis räägib see selgelt kaupluse suhtumisest klienti ja tegelikult ka ennast ümbritsevasse ehk keskkonda.

Suur osa kauplustest mõistab hästi, et kui tarbija ei saa kvaliteetse teenuse osaliseks pandipakendite tagastuspunktis, sarnaselt kaupluse riiulite vahel või kassas toimuvaga, siis otsib ta endale sobivama kaupluse, kus teenus on kvaliteetne kõige seal pakutava osas. Seda eriti tänasel päeval, mil toodete või teenuste puhul eelistatakse üha rohkem keskkonnahoidu panustavaid tegijaid.


Seega - taaraautomaadi eest vastutab kauplus, mille juures taaraautomaat asub.