Lapsevanema ülesanne pole tagada tema turvalisus vaid hoides last ohtlike olukordade eest. Nii väga kui ka ei tahaks järeltulija igat sammu pidevalt kontrollida ja kõike halba eemal hoida, pürgib väike inimene ikkagi selle poole, et saada aina iseseisvamaks. Kuna kõike ohtlikku ja halba ei õnnestu meil iialgi lastest eemal hoida, on meie ülesanne jagada neile juba varakult tarkusi, kuidas käituda nii, et end ise täbarast olukorrast säästa. Anname mõtteid, mida saaksid teha, et laps saaks üksinda kodus olles võimalikult hästi hakkama.

Kui lapsed on täiskasvanute järelevalveta kojujätmiseks piisavalt vanad ja vastutustundlikud, peaksid nad kindlasti teadma:

  • kuidas pääseda välja tulekahju korral

  • kust leida hädaolukorras kasutamiseks mõeldud telefoninumbreid ja tegevusjuhiseid

  • tundma algtaseme esmaabioskusi

  • turvalist teed koolist koju

Kui laps on üksi kodus

Jäta alati telefoni vahetusse lähedusse telefoninumber, kust sind kätte saab, ning naabrite ja hädaabiteenistuste numbrid.

Kehtesta reeglid sõprade külla kutsumise kohta ajaks, mil sind kodus pole, ning sõprade kodude külastamise kohta ajaks, mil seal ei viibi täiskasvanuid.

Lase lapsel harjutada ukselukkude ja aknasulgurite avamist.

Selgita lapsele, miks ei tohi kedagi majja lubada ilma sinu loata.

Õpeta lapsele, et ei tohi telefoni võttes või ust avama minnes teatada, et vanemaid pole kodus – selle asemel tuleb öelda, et vanemad on hõivatud ega saa hetkel telefoni võtta või uksele tulla.

Kanna hoolt selle eest, et lapsed teaksid, kes sinu äraolekul koju siseneda tohivad ning oskaksid enne ukse avamist kindlaks teha, kes ukse taga on.

Harjuta lapsega kodust lahkumist tulekahju korral.

Kui lastel on üksi kodus olles lubatud toitu valmistada ja süüa, õpeta neid seda ohutult tegema.

Kui lapsed mängivad õues, kanna hoolt selle eest, et nad teaksid täpselt oma mänguala füüsilisi piire ja seda, kuidas käituda võõrastega.

Üks sagedasemaid ohte, mis lapsi kodus varitseb on mürgistused. Kaitse oma last mürgistuste eest kodus:

Hoia ravimid ja majapidamistarbed lastele kättesaamatus kohas luku taga. Paigalda vajadusel kaitseseadised, mis ei lase lastel kapiuksi ja sahtleid avada.

Eelista lapsekindlate korkidega ravimtooteid.

Jälgi, et külaliste kotid oleksid lastele kättesaamatus kõrguses, kuna võivad sisaldada ravimeid.

Hoia kemikaale ja ravimeid nende originaalsetes, vastavalt tähistatud pakendites ning kemikaali või ravimi valamiseks kasutatavaid mõõtetopse alati loputatuna.

Varusta ohtlikud esemed mürgisümboliga kleebistega ja selgita lastele, mida konkreetsed kleebised tähendavad.

Ära anna lapsele ravimeid pimedas.

Ära kunagi ütle lapsele, et ravim maitseb nagu komm.

Viska ära säilivusaja ületanud ravimid.

Tööta aurusid tekitavate toodetega üksnes hea ventilatsiooniga ruumides. Koristustöid, mille käigus kasutad kemikaale (pesuvahendeid, valgendeid, spreisid jne), tee siis, kui lapsed ei ole samas ruumis.

Ole lapsele eeskujuks – kasuta mürgiste või ohtlike ainete käsitsemisel kaitsevahendeid, nt kindaid või maski.

Asjakohast lisainfot saad Mürgistusteabekeskuse koduleheküljelt.

Ära nende praktiliste detailide juures unusta peamist – lapsed õpivad eeskujust. Ole oma lastele hea eeskuju – näiteks hoia uksed ja aknad lukus ning kontrolli enne ukse avamist, kes ukse taga on. Ära unusta, et Sinu eesmärk on kasvatada lapsest iseseisvalt mõtlev ja analüüsiv inimene, seepärast kuula oma laste jutte nende hirmudest, aita lastel neid mõista ja oma instinkte usaldama õppida.