Käes on kevad ja sellega seoses hakkavad inimesed aedades prahti põletama.

Eesti Metsloomaühing paneb inimestele südamele, et enne kui Sa selle tiku tõmbad veendu, et okste/heina sees ei ole ühtegi elusolendit magamas või näiteks linnupesa, kus sees juba munad. Selleks kõige parem viis oleks hunnik tõsta teise kohta, sest esialgsel vaatlemisel ei pruugi neid loomi näha! Inimese läheduses metsloom ja ka osad linnuliigid peidavad end okstesse/heintesse ja nii võivadki nad kahjuks märkamata jääda.

Paneme südametunnistusele, et kui oma aias aiajäätmeid põletada, peavad olema kindlasti täidetud ohutuseeskirjad! Tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata ühtsel hädaabinumbril 112.

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt seadusega keelatud ja rahatrahviga karistatav tegevus. Aiajäätmete põletamine toimub kohaliku omavalitsuse sätestatud regulatsiooni järgi. Kindlasti ei tohi lõkkes põletada riideid ja plastjäätmeid ja autorehve.


Lugu on avaldatud Eesti Metsloomaühingu Facebooki postituse ainetel.