Maastikusõiduk ATV on maastikul liikumiseks ette nähtud mootorsõiduk, millega pääseb tänu väikestele mõõtmetele ja heale läbipääsuvõimele kohtadesse, kuhu tavasõidukiga ei pääse. Kuid ka ATV-ga liigeldes tuleb meeles pidada nii liiklus- kui ka looduskaitseseaduse nõudeid. Lisaks võib kohalik omavalitsus seada täiendavaid nõudeid, millest annavad teada sildid ja liiklusmärgid.

Looduskaitseseadus sätestab, et maastikul võib maastikusõidukiga sõita või parkida üksnes maavaldaja loal – eramaa puhul tuleb luba küsida maaomanikult, kaitseala puhul kohalikult keskkonnateenistuselt.

Kaitsealal tuleb arvestada piiranguvöönditega. Kui on tegu loodusreservaadiga, siis on keelatud igasugune inimtegevus. Sihtkaitse- ja piiranguvööndis võib sõita vaid selleks ette nähtud teedel, väljaspool teid sõita ei tohi.

Erineva laiusega (50–200 meetrit) piiranguvööndid kehtivad ka rannal või kaldal. Näiteks Läänemere, Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärve ranna piiranguvööndi laius on 200 meetrit. Üle 10 hektari suuruse järve ja veehoidla puhul on see 100 meetrit, allika, kuni 10 hektari suuruse järve ja veehoidla puhul 50 meetrit.

Kui märkad reeglite rikkumist, teavita sellest Keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsel valvetelefonil 1313 või politseiprefektuuri korrapidajat telefonil 110.