Bioneeri lugejatele õpetab mahetoodete äratundmist Veterinaar- ja Toiduameti jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo juhataja Piret Rajasalu. 

Mahedalt märgistada tohib toodet vaid siis, kui toote valmistaja või pakendaja kuulub kontrollsüsteemi. Tõestamaks, et toote valmistaja või pakendaja on kontrollitud, esitatakse pakendi märgistusel järelevalveasutuse või kontrollorgani kood. Koodi peab kasutama nii ELis toodetud kui kolmandatest maadest sisse toodud toodetel. Lisaks võib leida toodetelt mõne mahelogo.

Eesti siseriiklik logo:

Mahelogod

Vana Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo:

Vana Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo

Alates 01.07.2010 kohustuslik Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo:

Mahelogod

Euroopa Liidus võib hetkel turul olevatelt pakenditelt leida nii vana logo kui ka uut logo. 31.03.2010 avaldas Euroopa Komisjon määruse (EU) No 271/2010, millega muudeti määruses 889/2008 sätestatud ELi mahepõllumajanduslikult toodetud toodete märgistusel esitatud logo vormi ja kasutamisnõudeid. Uus määrus jõustus 01.07.2010.

Peale 01.07.2010 pakendatud mahetoodete märgistusel on Euroopa Liidu mahelogo kasutamine kohustuslik. Muudel toodetel ja kolmandatest maadest toodud toodetel on Euroopa Liidu mahelogo kasutamine vabatahtlik.

Laos olevate ja enne 1. juulit 2010 toodetud, pakendatud ja nn vana logoga märgistatud toodete varude turuleviimist võib jätkata kuni varude lõppemiseni. Vana logoga pakkematerjali võib jätkuvalt kasutada kuni 1. juulini 2012.

Uue Euroopa Liidu mahelogoga märgistatud pakend annab tarbijale info, et tegemist on mahetootega ning et selle toote valmistaja on järelevalve all. Pakendil on järelevalveasutuse koodnumber. Eesti järelevalveasutuste koodid on Põllumajandusamet: EE-ÖKO-01 (enne 1. jaanuari 2010 kehtinud: EE-TTI) ning Veterinaar- ja Toiduamet: EE-ÖKO-02 (enne 1. jaanuari 2010 kehtinud: EE-VTA).

Lisaks annab uus märgistus informatsiooni, kus on toote valmistamiseks kasutatud põllumajanduslikud toorained kasvatatud, kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu (pakendil on näiteks „EL-i põllumajandus“).

Euroopa Liidu mahelogo kasutamine on lubatud vaid mahetoodetel ja seda logo tohib kasutada ainult mahepõllumajanduslikult toodetud ja valmistatud toodete pakendil, toote reklaamil või muul moel toote kohta teabe edastamisel.

Euroopa Liidu mahelogo ei tohi kasutada üleminekuajal olevatel toodetel või nendest valmistatud toodetel ega ka tavatoodetel, mis sisaldavad mahepõllumajanduslikke koostisosi.

Euroopa Liidu mahelogo ei tohi kasutada toodetel:

  • mille põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95% on toodetud mahepõllumajanduslikult;

  • mille osas puuduvad mahepõllumajandusliku tootmise nõuded;

  • mille osas on kehtestatud vaid liikmesriigi poolt siseriiklikud nõuded.

Näiteks ei tohi uue mahelogoga märgistada veini, vabast loodusest kütitud loomadest valmistatud tooteid, üleminekuajal olevaid tooteid, toitlustusettevõttes valmistatud toitu.

Euroopa Liidu mahelogo ei tohi kasutada üksikult st ilma muude kohustuslike mahemärgisteta nagu järelevalveasutuse kood ja koostisosade päritolu.

Euroopa Liidu mahelogo ei tohi kasutada ettevõtete reklaamimisel või esitlustel. Logo ei tohi esitada ka ettevõtte transpordivahenditel.


Kasulikud viited: