Bioneer on targa tarbimise lugudes õpetanud, et enne laenamist tuleb korralikult kaaluda, kas laenamine on hädavajalik. Kui siiski laenamise kasuks otsustada, siis tasub teada oma õigusi ja kohustusi. Tänases loos õpetab Heli Lehtsaar, kuidas kindlustada laenuga ostetud vara. 

Laenuga kodu ostes või liisinguga autot soetades pead kodu või auto ka kindlustama, sest selleks kohustab sind laenu- või liisinguleping. Sul tasub teada, et sa ei pea kindlustust sõlmima laenu või liisingu andnud panga või muu ettevõtte pakutavas kindlustusseltsis, vaid võid ise seltsi valida.

Siinjuures pead sa aga arvestama tingimustega, millised on kindlustamiseks ette näinud laenu- või liisinguandja. Teisisõnu pead kindlasti järgima seda, et kindlustatud saaksid kõik need riskid, mille vastu laenu- või liisingulepingus on kohustus kindlustada. Auto puhul on nendeks riskideks reeglina vargus, vandalism, röövimine, õnnetusjuhtum ja tulekahju. See võib tähendada, et nn osakaskot sõlmida pole võimalik, vaid tuleb valida maksimaalse kindlustuskaitsega nn superkasko või täiskasko leping. Kuna erinevates kindlustusseltsides on nimetused erinevad, tulebki süveneda kindlustuslepingu tingimustesse, et veenduda, millised riskid on kindlustatud ja millised on välistused.

Laenuga ostetud kodu kindlustamisel tuleb samuti laenulepingust hoolikalt lugeda, millises ulatuses ning milliste riskide vastu pank kindlustust nõuab. Üldiselt on nõutav kindlustamine tule, vee, vandalismi ja loodusõnnetuse vastu ja reeglina tuleb kindlustada taastamisväärtuse ulatuses. Taastamisväärtus on eluaseme uuesti ülesehitamise või remondi maksumus tänaste ehitushindade juures.

Kindlustuslepingus määratakse kindlaks ka sinu omavastutuse suurus. See on summa, mille pead kindlustusjuhtumi puhul ise tasuma ning selts pakub mõned summad ise välja. Kuid laenu või liisingut andnud ettevõte võib siinkohal seada piirangu sellele, kui suure omavastutusega kindlustuslepingu võid sõlmida – üldiselt tahetakse, et sinu omavastutus oleks võimalikult väike.

Kuna laenuga ostetud või liisitud vara kindlustamisel on sinul kindlustusvõtja kohustus, vastutad sa kindlustusmaksete õigeaegse tasumise eest. Oma muude kohustuste kohta loe kindlasti oma laenu- või liisingulepingust ja tutvu ka kindlustuslepingu osaks olevate kindlustustingimustega. Kohustuste täitmata jätmisel võivad olla sulle ebasoodsad tagajärjed. Üheks võib olla just liisimise puhul ka liisinguandja poolne lepingu ülesütlemine. Seega jäta meelde:

  • Laenuga ostetud või liisitud vara (viimase omanikuks on liisinguandja) tuleb kindlustada.

  • Laenu- või liisinguandja määrab tingimused vara kindlustamiseks.

  • Kindlustusseltsi valimise õigus on sinul.

  • Täida hoolikalt oma laenu-, või liisingu- ning kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi.

Kust kindlustust osta?

Kui sa ei taha rahulduda mugavaima variandiga ehk laenu või liisingut andnud ettevõtte pakutud kindlustusseltsis kindlustamisega, tasub veidi aega võtta ja erinevate seltside tingimusi võrrelda. Üks variant on võrdlemise töö ise ära teha, võttes pakkumised vähemalt kolmest kindlustusseltsist.

Teine võimalus on kasutada kindlustusmaakleri abi. Kindlustusmaakler on kindlustusvahendaja, kes selgitab välja su kindlustushuvi ja seejärel otsib sulle erinevate kindlustusseltside pakkumisi. Neid pakkumisi on tavaliselt vähemalt kolm ning kindlustusmaakler pakub ka välja enda meelest sinu huvidele, sh ka laenu- või liisinguandja poolt nõutud tingimustele kõige paremini vastava variandi. Lõpliku valiku tegemise õigus jääb sulle.