Tuul ei pane liikuma mitte ainult tuulikuid, vaid ka inimesi ja projekte. Tuulest toodetud elekter jõudis eelmisel aastal Eestis ligikaudu 100 000 kodusse, kuid selle tootmisest teenitud raha jõudis mitmel pool ka kohaliku elu edendamisesse. Virumaal ja Läänemaal loodud mittetulundusühingud toetasid 2011. aastal kohaliku tuulepargi poolt toodetud elektrienergia tuludest näiteks nii Hanila vallas kohalikku kultuuri kui ka Viru-Nigula vallas veemajanduse parandamist.

Eestis puudub hetkel seadus, mis suunaks osa tuuleparkide sissetulekuist tagasi kohalike inimeste juurde, kelle kodupaigas need tuulikud asuvad. Nii on tuuleenergia tootjad võtnud initsiatiivi enda kätte ning loonud koostöös omavalitsustega ühendusi, mis saavad tuuleparkide toodangust kohaliku majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks 0,3 eur/ MWh toodetud tuuleelektri kohta.

Esimene taoline algatus loodi tuuleenergia tootja Nelja Energia OÜ algatusel 2010 aasta aprillis Viru-Nigula vallas. Sellele järgnesid 2011 aastal ka Hanila ja Noarootsi vallad, Hanilas on liitunud ka Esivere tuulepargi omanik Skinest Energia AS ja Noarootsis Eesti Energia Aulepa tuuleelektrijaam.

Hanila vallavanema Arno Peksari sõnul on Hanila valla toetusgrupi fookuses investeeringute kaastoetamine, kuid tagasi ei lükata ka külaelu ja kultuuriürituste taotlusi. Näiteks on raha saanud nii Virtsu kooli spordiüritus kui ka Kõmsi Lasteaed-Algkool lastevoodite ostmise tarbeks.

Ka Virtsu seltsimajas käib sel hoojal koos kunstiring ehk loovustuba just tuuleenergiast tulnud toetusrahade abil. Lisaks tegutseb samas Virtsu Foto- ja Filmiklubi, kus vaadatakse Matsalu loodusfilmide festivalil osalenud filme, korraldatakse väljasõite loodukaunitesse kohtadesse ning koostatakse pildistatud fotodest näituseid. Kui loovustuba on koos kolmandat ning filmiklubi teist hooaega, siis uue asjana proovib Virtsu Arenguselts hinge sisse puhuda teatrihuviliste kooskäimisele. Seltsi esimees Jüri Mõniste sõnul on toetusfondist kohalikule kultuurielule palju abi, mis annab võrreldes teiste piirkondadega suure eelise.

Karuse päev 2011Majanduslikult rasketel aegadel on paljud omavalitsused sunnitud loobuma või vähendama just kohalike ürituste toetamist. Kinksi Küla Seltsi eestvedaja Eha Kuke sõnul saadakse praegu, kui vallal on raskemad ajad kohalike traditsioonide elus hoidmiseks abi MTÜ Hanila valla toetusgrupilt. Kinksi külale ja ümbruskonnale on oluliseks tähtpäevaks südasuve püha 13. juulil, mil lisaks rahvakalendri Karusepäevale tähistatakse ka Kinksi külas asuva EELK Karuse Margareeta kiriku nimepäeva. Selts korraldab karusepäeva perepäevana alates 2007. aastast ning et külas on pikaajaline hobusekasvatuse traditsioon, siis on ürituse üks osa ratsavõistlus harrastussportlastele. Teine osa on laada päralt, kus kaubeldakse vaid kohaliku piirkonna toodete ja käsitööga, lisaks toimuvad lastele hobusõidud, lõbusad võistlusmängud, kutsutakse üllatusesinejaid.

Lisaks juba mainitule, on osaliselt tuuleelektri toel teoks saanud:

  • Hanila vallas Kõmsi rahvamajas tegutseva naisrahvatantsurühma Haniale osalemine I Naiste Tantsupeol “Naiselugu” Jõgeval juunis 2011;

  • 2011 aasta jaanituli Virtsu pargis, mis on üks suurematest kogu Virtsu ühisüritustest;

  • Eesti Nuku- ja Noorsooteatri juures tegutseva Nuku koori kontsert Esivere küla suvepäeval;

  • Vatla külaseltsis õmblustoa sisustamine ning tikkiva õmblusmasina soetamine;

  • Virtsu pargi rekonstrueerimisprojekti koostamine;

  • Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine;

  • Hanila seltsimaja puitpõrandate uuendamine;

  • Viru-Nigula vallast pärit tudengi stipendium õppimaks Luua Metsanduskooli maastikuehitaja erialal;

  • Viie tuulikutele lähedal elava pere elumaja akende vahetus Viru-Nigulas.

Tuuleenergia tuludest saab kohaliku elu edendamiseks toetust taotleda mittetulundusühingutelt Hanila valla toetusgrupp, Viru-Nigula Valla Toetusgrupp ning Noarootsi Tuuleenergia. Lisainfo saamiseks tasub ühendust võtta Hanila, Viru-Nigula või Noarootsi vallavalitsusega.


Vaata ka näiteid laiast maailmast!

Fintry kogukonna lühifilm.