Kuigi piiriülene ostlemine kogub hoogu ja sujub enamasti probleemivabalt, juhtub aeg-ajalt siiski, et ostetud ese läheb katki või lakkab töötamast, samuti võivad teenuste tarbimisel tekkida takistused ja arusaamatused. Tarbijaile annab kindluse teadmine, et igas Euroopa Liidu liikmesriigis on nõustamiskeskus, kust saab küsida abi välismaal asuva kauplejaga suhtlemiseks.

Küllaltki igapäevaseks on muutunud teistest riikidest rõivaste, jalatsite, tehnikakaupade, sisustustoodete ja muu ostmine. Eelkõige meelitab teistest riikidest oste sooritama lai kaubavalik ja soodsad hinnapakkumised.

Järjest enam kasutatakse ka piiriüleseid teenuseid – autorendi- või majutusteenust, lennatakse teise riigi lennufirmadega jms. Tänu e-kaubamajadele on Eesti tarbija ees avatud ka täiendav piiritu ostukeskkond, kust saab meelepäraseid oste sooritada ka tarbija, kes reisida ei saa või ei taha.

Kui aga peaks esinema tõrkeid eseme toimimisel või ei vastanud pakutav teenus lubatule, siis paraku sageli ei teata, kuidas sel juhul käituda ning kuhu abi saamiseks pöörduda, kui kaupleja asub teises liikmesriigis.

Euroopa Liidu spetsiaalsed tarbija nõustamiskeskused

Arvestades, et Euroopa Liidu (EL) siseturul on ostude sooritamine muutunud kõigile kättesaadavaks, peab olema tagatud ka tarbija õiguste kaitse juhtudel, kus kaupleja ja tarbija ei asu samas riigis.

Selleks, et tarbijad tunneksid end teistest liikmesriikidest oste sooritades sama kindlalt kui koduriigis, ongi loodud igasse liikmesriiki spetsiaalsed Euroopa tarbija nõustamiskeskused ehk ECC-keskused (European Consumer Centres), mis nõustavad ja abistavad piiriüleste probleemide lahendamisel. Eestis tegutseb vastav keskus tarbijakaitseameti koosseisus.

Tarbija õigused piiriülese ostu korral

Tasub teada, et ostude sooritamisel EL-s, sh ka Norras ja Islandil, on tarbijad kindlustatud enam-vähem ühesuguste õigustega kõikides liikmesriikides. Kuigi mõne riigi seadusandlus võib anda tarbijale kõrgema kaitstuse taseme, on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud madalaim tarbija õiguste tase, millega saab tarbija igas liikmesriigis kindlasti arvestada.

Nii võibki tarbija liidu liikmesriikides kaupade ostmisel arvestada vähemalt kaheaastase pretensiooni esitamise õigusega kaubal ilmnevate puuduste osas. Tingimuseks on reeglina ostu tõendava dokumendi ehk ostutšeki olemasolu. Näiteks võib teisest riigist ostetud digitaalkaameral või reisikohvril ilmnenud defekti osas kauplejale kahe aasta jooksu alates ostmisest teha kaebuse ning nõuda oma õigusi. Muidugi tasub meeles pidada, et ilmnenud defekt ei tohi olla tarbija põhjustatud.

Samuti võib liidu liikmesriikide piires sooritatud e-ostu puhul tarbija arvestada 14-päevase lepingust taganemise õigusega. See on tarbija seaduslik õigus sobimatud kaubad tagasi saata ning seejuures ei pea ta oma otsust põhjendama.

Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väärtus. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Kuidas esitada kaebust?

Kui ostetud kaubal ilmnevad mingid vead või teenuslepingu täitmine ei kulge oodatult, tuleb esmalt pöörduda kaebusega kauba kaupleja poole, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et ese saaks parandatud, asendatud või teatud juhtudel raha tarbijale tagasi makstud. Müüja kontaktandmed leiab reeglina ostutšekilt või kodulehelt ning soovitav on pöörduda kaupleja poole kirjalikult.

Juhul, kui tarbijal on müüjaga võimatu ühendust saada või on takistuseks keelebarjäär, mis ei võimalda end müüjale arusaadavaks teha, saab abi saamiseks pöörduda EL tarbija nõustamiskeskuse poole.

Keskuse poole tasub pöörduda ka selleks, et täpsustada, mida tarbijal on õigus teises riigis asuvalt kauplejalt nõuda. EL tarbija nõustamiskeskus tegeleb ka probleemidega, mis võivad tarbijatel tekkida interneti või postimüügi vahendusel sooritatud ostudega. 

Tarbijate paremaks teavitamiseks on EL tarbija nõustamiskeskusele loodud ka spetsiaalne kodulehekülg www.consumer.ee, mis pakub igakülgset teavet ülepiiriliste ostudega seotud küsimustes.