Eesti suurim vanametalli käitleja AS Kuusakoski  hakkas pakkuma personaalseid jäätmekäitluslahendusi. Kõigist jäätmetest liigiti vabanemine on efektiivne ning võib teatud juhtudel olla klientidele 0-kuluga.

  • Jäätmed
  • 24. august 2012
  • Jäätmeveoautot pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuusakoski turuletoodud personaalne teenus ettevõtetele võimaldab klientidel vabaneda kõigist jäätmetest ühekorraga ilma, et oleks vaja tellida teenust prügiveofirmalt.

Kuusakoski paigaldab kliendi juurde kogumiskonteinerid ning tühjendab need kokkulepitud aegadel. Lisaks metallile võtab Kuusakoski vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid, kartongijäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid, kile- ja plastijäätmeid, rehve, autoakusid ja ohtlikke jäätmeid.

ASi Kuusakoski juhatuse liikme Marko Kippa sõnul eristab neid prügiveofirmadest see, et jäätmete käitlemine võib olla kliendile teatud juhtudel 0-kuluga.  “Kui siiani ollakse harjutud kogu prügiveo eest teenusepakkujale peale maksma, siis esmapilgul tarbetu ja väikese kogusena näivad jäätmed võivad asjatundliku jäätmesorteerimise tulemusena luua kliendile edaspidi hoopis positiivset väärtust,” selgitas Kippa. “Personaalteenus tähendab seda, et on võimalik kutsuda ettevõttesse jäätmekäitlusspetsialist, kes hindab ära tekkivate jäätmete koguse ja väärtuse ning annab nõu nende kuluefektiivse käitlemise osas. Selline teenus tähendab eeskätt väikestele ja keskmistele ettevõtetele olulist võitu nii ajas kui ka rahas, kuna reeglina puudub sellistes ettevõtetes keskkonnaspetsialist ning jäätmekäitlusega peavad tegelema teised töötajad oma põhitöö kõrvalt. Lisaks kulude kokkuhoiule tekib sääst sellest, et kliendil pole eri liiki jäätmetest vabanemiseks vaja suhelda erinevate jäätmekäitlejatega, vaid kogu jäätmemajanduse korraldab üksteenusepakkuja.”

Ühe ettevõttena on Kuusakoski uut kompleksteenust juba mõnda aega testinud lehtmetallist detailide valmistaja Hyrles OÜ, vabanedes ühekorraga nii papi-, plasti-, metalli- kui ka puidujäätmetest ning teenides selle pealt raha. “Jäätmekäitlusel on oluline osa meie igapäevases tootmisprotsessis, kuna järgime oma tegevuses rahvusvahelisi standardeid ning valime seetõttu koostööpartnereid hoolikalt,” lausus Hyrlese tootmisjuht Reio Rahumägi. “Kindlasti on kompleksteenus  teinud ettevõtete elu mugavamaks ja lihtsamaks, kuna tühjenduskordade sagedus on mõistlikult määratletud ning igapäevatöös jäätmekäitluse korraldamisele enam palju aega ei kulu.”

Kuusakoski juhatuse liikme hinnangul on kulusäästu aluseks nii suurtes tööstusettevõtetes kui ka väikefirmades kõigi jäätmete liigiti kogumine. Tänu sellele kompenseerib ühe jäätmeliigi taaskasutusse suunamine mõne teise liigi käitlemise kulukust. “Kõik kokkukogutu suuname taaskasutusse ehk töötleme selle ümber uueks tooraineks – tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud metallideks, kiududeks ja energiaks. Nii on ka keskkonnale kõige säästlikum.”

AS Kuusakoski on Eesti suurim jäätmekäitleja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Lisaks metallile võtab Kuusakoski vastu ka kilet ja muid plastijäätmeid, puitu ja ehitusjäätmeid, rehve, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning akusid ja teisi ohtlikke jäätmeid.