Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamates ning Kuressaare ja Kärdla lennujaamades tervitavad tulijaid sildid kirjaga “Saared ja meri - hoitud elukeskkond”, mis tähistavad Lääne-Eesti biosfäärialale saabumist.

Biosfäärialasse kuuluvad Eesti suuremad saared ja lisaks veel üle tuhande väikesaare. Ligikaudu 2/3 alast moodustab meri oma elustikuga. Programmiala eesmärgiks on hoida ja kaitsta Lääne-Eesti kauneid maastikke, koosluste mitmekesisust ning liigirikkust. Selle lahutamatuks osaks on ka inimene oma looduslähedase jätkusuutliku tegevuse ja kultuuritraditsioonidega, mis aitavad hoida poollooduslikke kooslusi ja liigirikast loodust.

Selleks, et muuta biosfääriala nähtavamaks ja mõistetavamaks saarte elanikele ning külalistele, tähistati saarte väravad vastavate infotahvlitega. Biosfääriala tunnuslause “Saared ja meri - hoitud elukeskkond” autoriks on Hiiumaa üks tuntumaid looduse hoidjaid Tiit Leito. Peagi tähistatakse Keskkonnaameti rahastatava projekti raames siltidega ka Triigi, Sõru, Sviby ja Ruhnu sadamad.

„Meie sooviks on, et inimesed teadvustaksid rohkem biosfääriala olemasolu ja erilisust ning mõistaksid, et miski siin ilmas ei püsi ilma vastutustundliku käitumiseta. Saartel on küll piiratud ressursid ja isoleeritus, kuid samas rikkalik loodus- ja kultuuripärand. Kõige olulisem on, et nii kohalikud elanikud kui ka külalised oskaksid seda pärandit hoida ja siin säästvalt majandada,” selgitas Keskkonnaameti biosfääri programmiala spetsialist Lia Rosenberg.

Eestist kuulub UNESCO võrgustikku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis tegutseb juba 1990. aastast ning selle eesmärk on luua ja ellu viia maapiirkonna säästvat arengut. Tegevuste tulemusel peab olema tagatud Lääne-Eesti saarte elanike võimalus majandada tundlikus looduskeskkonnas nii, et neil oleks huvi saartele elama jääda ning seal säästva arengu põhimõtete alusel keskkonda hoides tegutseda.