Regionaalminister Piret Hartman allkirjastas käskkirja, mille kohaselt peatatakse 22. maist Lääne-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel toimuv räimepüük. Käskkirjaga peatatakse samas maakonnas ka kalapüük kastmõrdadega.

Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on Läänemeres Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel 2024. aastal püüda lubatud räimekogus 765,09 tonni. Sellest 465,09  tonni täitumisel võib räime püüda individuaalselt veel Harjumaal 40, Hiiumaal 15, Saaremaal 20, Läänemaal 85, Lääne-Virumaal 10 ning Ida-Virumaal 130 tonni. Tänaseks on maakondade ühiskvoot välja püütud ning ammendunud on ka Lääne-Viru maakonna individuaalne räime püügikvoot, mistõttu tuleb püük selles maakonnas sulgeda.

Kalanduspoliitika osakonna Kalavarude nõuniku Kaire Märtini sõnul on 2024. aastal Läänemere avaosa räimekvoot oluliselt väiksem, mis on tinginud ka lühema püügihooaja ja paraku tinginud vajaduse püüke peatada.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamine räimepüügi vahend kastmõrd, millega püütakse 95-98 protsenti räimesaagist. Kui räime massilise rände ajal püütakse kastmõrraga jätkuvalt kala, ei ole räimepüük tegelikult lõpetatud, sest ei ole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse. Kastmõrda sattunud räime ei ole võimalik  elujõulisena vabastada, sest teiste kalade ja kastmõrra võrgulina vastu hõõrudes saab räim vigastusi, kaotades suure osa oma soomuskattest, mille tulemusel kaotab räim eluvõime. Seega tuleb lõpetada sealsel alal ka kalapüük kastmõrdadega, kuna kastmõrraga püüdes pole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse.

Räimepüügi piirangu alus on Vabariigi Valitsuse 20.10.2023. a määrus nr  95 „Kutselise kalapüügi võimalused, lubatud aastasaagid ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2024. aastal“, millega kehtestati ka räime lubatud aastane püügikogus.