Läänemere meretuuleenergial on suur kasutamata potentsiaal, mille kasutuselevõtu võimalusi arutavad Tallinnas täna ja homme enam kui 100 valdkonna tippspetsialisti.

  • Energeetika
  • 8. veebruar 2017
  • Foto: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Meretuuleparkide rajamine on hoogustunud vastavalt sellele, kuidas on langenud nende rajamise hind. Taanlaste Kriegers Flaki meretuulepargi näitel on meretuuleenergia hind jõudnud tasemele, mis teeb tuuleenergia konkurentsivõimeliseks teiste energiaallikatega.

“Meretuulepargid võivad saada olulise panuse andjaks meie kliimaeesmärkide saavutamisel ja süsinikutaseme vähendamisel elektritootmises,” ütles kahepäevase rahvusvahelise meretuuleenergia konverentsi avanud majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

“Eesti kui kõige vähem energia impordist sõltuv Euroopa Liidu riik mõistab hästi energiasõltumatuse olulisust. Tuuleenergia kasutuselevõtt aitab seda strateegilist positsiooni säilitada, samas liikudes madalama süsinikusisaldusega energiaportfelli suunas,” lisas ta.

Läänemere tuuleenergiakonverents

“Meretuuleenergia potentsiaal on võtmetegur taastuvenergia laialdases kasutuselevõtus. Pole enam põhjust, miks see ressurss raisku lasta,“ ütles Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus.

„Tuulikud on arenenud võimsamaks ja efektiivsemaks kui kunagi varem ning valdkond on jõudnud murdepunkti, kus see ei panusta ainult kitsalt taastuvenergia eesmärkidesse vaid ka majandusse laiemalt. Tegemist on kõrget lisandväärtust loova majandusharuga, mida saab rakendada ka Läänemerel,“ lisas ta.

Läänemere eeliseks on hea ligipääsetavusega tuulised alad. Mõistlikud ilmastikutingimused teevad meretuuleparkide rajamise ja hoolduse soodsamaks ning tagavad ka efektiivsema ekspluatatsiooni. Eesti on Pärnu ja Hiiu maakonnaga piirnevatel merealadel leidnud esimesed asukohad meretuulikute kasutuselevõtuks ning lähiajal planeerib riik ka ülejäänud mereala kasutuse.

Saksamaa tuuleenergia agentuuri WAB juhi Andreas Wellbrocki sõnul on alanud konverents suur samm selles suunas, et inimesed nii teadusmaailmast, poliitiliselt tasandilt ja ettevõtlusest saaksid kokku. “Olukorras, kus töötavate tuuleparkide arv üha kasvab, muutuvad üha olulisemaks tugiteenused nagu remontööd, hooldus ja teenindus. Praktilised kogemused tugiteenuste osutamisest annavad aga teadmise ja järgmise hoova kulude optimiseerimiseks,” selgitas ta.

Konverents WINDFORCE Baltic Sea leiab aset viiendat korda ning esmakordselt toimub see Eestis.  Konverents on ka hea võimalus Eesti ettevõtetel sõlmida uusi ja tugevdada olemasolevaid kontakte. Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad teenuseid, tooteid ja koostööprojekte rahvusvahelisele turule, nt tuulikute hooldust teostav Empower 4Wind OÜ, tuulikutehnikute päästeõpet pakkuv Reval Merekool, tuuleenergia tootjad Nelja Energia AS ja Eesti Energia AS, TS Shippingu laev Botnica.

Konverentsi avapäeval tutvustasid eri maadest pärit osalejad oma kodumaa meretuuleenergia seisukorda ning tulevasi arenguplaane.

Konverentsi korraldab Saksa tuuleenergia agentuur WAB koostöös Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooniga. Üritust toetab Tallinna Ettevõtlusamet, Baltic Sea Offshore Wind Forum ja ettevõtted ela[container] ning RS Diving Contractor.  Esinejad ja teemad lähemalt siit.

Konverents jätkub homme.

Läänemere tuuleenergiakonverents