27.-28. oktoobril toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kiitis ühehäälselt heaks Läänemere järgmise aasta kalapüügikvootide määruse, millega kehtestatakse 2009. aastaks kilu, räime, tursa ja lõhe väljapüügimahud Läänemerel.

  • Veemajandus
  • 31. oktoober 2008
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tulenevalt Rahvusvahelise Mereuurimise nõukogu (ICES) teadussoovitusest ning kalavarude olukorrast Läänemeres, vähenes enamiku Euroopa Liidus reguleeritavate Läänemere kalaliikide järgmise aasta püügimaht.

"Kalavarusid uurivad teadlased hindavad Liivi lahe ja Läänemere keskosa räimevarude ning Läänemere idaosa tursavarude kasutamist praegu säästlikuks, samas kui kiluvarude ja Läänemere lääneosa tursavarude puhul toimub ülepüük," sõnas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. Ta lisas: "Loodusliku lõhevaru seis kõikjal Läänemeres on halb ja üle 90%-i Läänemere lõhesaakidest põhineb Läänemerre suuubuvatesse jõgedesse asustatud kaladel."

Võrreldes möödunud aastaga on 2009. aasta püügikvoodid mitme kalavaru puhul vähenenud ja järgmisel aastal on Eestil lubatud Läänemerest püüda:

  1. räime, Liivi lahes – 16 113 tonni (vähenemine võrreldes 2008.aastaga 3,3% võrra);

  2. räime, Läänemere keskosas – 16 134 tonni (vähenemine 6% võrra);

  3. kilu – 45 813 tonni (vähenemine 12% võrra);

  4. turska, Läänemere idaosas – 998 tonni (suurenemine 15% võrra);

  5. turska, Läänemere lääneosas – 158 tonni (vähenemine 15% võrra);

  6. lõhet, Soome lahes – 1581 isendit (jäi 2008. aastaga samale tasemele);

  7. lõhet, Läänemere avaosas – 6 523 isendit (vähenemine 15% võrra).

Eesti kalurid püüdsid 2007. aastal Läänemeres kokku räime 26 108 tonni (sealhulgas Liivi lahest 6961 tonni), turska 945 tonni, kilu 51 009 tonni ja lõhet Soome lahest arvutuslikult 828 isendit ning Läänemere avaosast 325 isendit. Samas võrreldes 2007. aasta väljapüügiga on järgmise aasta püügikvoot eelmise aasta väljapüügist väiksem üksnes kilu puhul.