Täiskasvanul võib häälepaelte vahele jäänud toidupala sulgeda ülemised hingamisteed, kui samaaegselt süüakse, räägitakse või naerdakse. Tavaliselt vallandub tugev köhahoog ja kannatanu köhib võõrkeha ise välja. Kõrvalseisjal ei olegi siin midagi ette võtta, lihtsalt jääge kannatanuga, kuni ta hakkab jälle normaalselt hingama.

Suurte võõrkehade korral võib tekkida häälepaelte kramp ja lämbus. Kuna lämbus tekib sageli söömise ajal, siis tavaliselt annavad kannatanule üsna kiiresti abi juuresolijad.

Juhul, kui abistatav ei ole võimeline ise võõrkeha välja köhima, ei saa rääkida (suudab ainult pead noogutada, kuid on teadvusel), peab teda kindlasti abistama:
– asuge kannatanu selja taha;
– painutage tema ülakeha ettepoole ja tehke kämblatüvega viis kiiret ja tugevat lööki abaluude vahele, andes samas käsklusi: köhi, köhi!

Kui löökidest ei ole abi, kasutage kõhutõmmet, mis seisneb järgmises tegevuses:
– asuge kannatanu selja taha ja asetage oma käed ümber tema ülakõhu;
– kallutage kannatanu ülakeha ette-alla;
– suruge oma üks käsi rusikasse, asetage see naba ja rinnaku alltipu vahele ning haarake teise käega rusikast;
– tõmmake kätega jõuliselt enda poole ja üles kuni viis korda järjest.

Kui kannatanu seisund kiiresti halveneb ja ta kaotab teadvuse, asetage ta lisavigastusi tegemata lamama. Helistage numbril 112 ja kutsuge abi.

Alustage viivitamatult elustamist 30 rindkeresurvega, seejärel tehke 2 õhu sissepuhumist. Juhul kui kannatanu rindkere ei kerki, kontrollige kannatanu suuõõnt ja eemaldage kõik, mis takistab hingamist.

Kontrollige, et kannatanu pea oleks piisavalt kuklasse surutud ja et lõug oleks õigesti ette-üles tõstetud. Jätkake niikaua, kuni kohale saabub kiirabi või kannatanu hakkab ise normaalselt hingama.

Kõhutõmbed võivad põhjustada siseelundite tõsiseid vigastusi, seetõttu on järelkontroll arsti juures vajalik.


Lapse ja väikelapse lämbus.

Lämbumisoht ähvardab imikut ainult juhul, kui tema kurku sattub võõrkeha, mis sulgeb tema hingamisteed või põhjustab hingamislihaste spasmi. Allpool kirjeldatud tehnilisi võtteid võib kasutada ka üle aastastel lastel.

  • Kui imikul on hingamistakistus, asetage ta, nägu allapoole, oma käsivarrele, ärge unustage toetada seejuures tema pead või võtta laps põlvele, kui laps on raskem.
  • Lööge imikule viis kerget laksu peopesaga abaluude vahele.
  • Keerake laps selili teisele käele ja kontrollige tema suud. Kui märkate võõrkeha, eemaldage see.
  • Kui võõrkeha selle meetodiga ei eemaldu, keerake imik käsivarrele, näoga ülespoole.
  • Asetage kaks sõrme rinnaku allossa ja suruge rinnakule viis korda suunaga imiku pea poole.
  • Lämbuse korral tehakse rindkeresurveid järsema liigutusega, kuid aeglasema sagedusega kui südamemassaaži.
  • Seejärel kontrollige jälle imiku suud, lapse nutt annab märku võõrkeha eemaldumisest.

Vaatamata lämbuse möödumisele võivad mõned võõrkeha osakesed jääda hingamisteedesse. Seega, kui laps jätkab ka pärast võõrkeha eemaldamist köhimist, viige ta arsti juurde.

Kõik väikelapsed, kellel võõrkeha eemaldati, kuuluvad järelkontrollile arsti juures.

Lapse raputamine, mida mõned praktikud soovitavad, võib hiljem anda tõsiseid tüsistusi. Eestis ei ole veel kuigi kaua uuritud raputatud lapse sündroomi.

_________________________________________
Artikli kirjutamisel on kasutatud Punase Risti Euroopa Referentskeskuse seisukohti.

Allikas: Sekretar.ee