Uus pandipakendisüsteem hakkab tööle sarnasel põhimõttel, nagu Eestis ja Leedus ehk tarbija maksab toodet ostes lisaks pakendi pandihinna 10 eurosenti, mille saab tagastuse käigus tagasi. Uus süsteem võtab vastu klaas-, metall- ja plastiktaarat. Eesmärk on jõuda Lätis olukorrani, kus vähemalt 90% pandisüsteemi pakendistest jõuab taaskasutusse, mis on Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiivi seatud ootus aastaks 2029.

  • Jäätmed
  • 1. veebruar 2022
  • Foto: Riia pandipakendi vastuvõtu punkt / Depozitas Punkts

„Mitu kümnendit tagasi lõime ettevõtte Tomra Baltic ning toona Eestis alustatud ning kuus aastat tagasi Leedus jätkunud projekt on viimaks jõudnud ka Lätti, mis tähendab, et kogu Läänemere äärne regioon on muutumas ühtlaselt keskkonnasõbralikuks ning Läti jõuab taara sorteerimisel paljude teiste regiooni riikidega samale tasemele,“ ütles Tomra Collection Latvia SIA juhataja Eero Nõgene.

Tomra poolt tehtud 20 miljoni euro suurusest koguinvesteeringust moodustab neli miljonit eestlaste poolt ehitatud 186 erimõõdus välikioski tellimine, kuhu paigutatakse osa suurematest taaraautomaatidest. Ülejäänud automaadid asuvad kaupluste siseruumides. Linnas saavad automaadid endale toidupoed pinnaga üle 300m2, maapiirkondades poed pinnaga 60m2 ja enam.

“Projekti hankel ning läbiviimisel osutus suureks väärtuseks Tomra globaalne kompetents ning koostöö ettevõtte erinevate osapoolte vahel. Piiratud ajaga ning koroonaviiruse tingimustes Lätisse automaatide paigaldamisel oli meil palju kasu kuus aastat tagasi Leedust saadud kogemusest. Seal töötab süsteem siiani samadel alustel, väärtustel ja kliendi poolt vaadatuna kvaliteedis, mille algselt välja lubasime,“ rääkis Nõgene.

Lätti paigaldatud taaraautomaadid ja -majad kuuluvad ettevõttele Tomra Collection Latvia ning kauplused kasutavad neid süsteemiga sõlmitud lepingu alusel. Lisaks osalevad Eesti spetsialistid kuni suveni kestva pandipakendisüsteemi käivitamisperioodi jooksul taaraautomaatide ja -majade paigaldamistöödel, IT-süsteemide arendamisel, vajaliku personali koolitamisel.

„Meie järgmiste kuude töö on süsteemi võimalikult ladusalt tööle saamine ja viimase paarisaja automaadi paigaldamine, et kogu süsteemile, kaupmeestele ning tarbijatele mugavat tagastuse teenust võimaldada,“ lisas Nõgene.

Pandipakendite vastuvõtt Lätis algab 1. veebruaril ning kogu pandipakendisüsteemi käivitamine kestab sama aasta augustini. Vanade pandiarvestuseta pakendite müük toimub paralleelselt kuni juuli lõpuni.