L'Oréal avab uue peatüki teadusuuringutes ja innovatsioonis, tuginedes rohelisele teadusele (bioteadus). Loodusest saab edasiviiv jõud, et töötada välja taastuvad alternatiivid kosmeetikatoodetes kasutatavatele naftapõhistele koostisosadele. Ettevõtte eesmärk on, et 2030. aastaks pärineks 95% kosmeetikatoodete koostisosadest taastuvatest taimeallikatest, rikkalikest mineraalidest või ringprotsessidest ning kõik tootevalemid oleksid ohutud maailma veekeskkonnale. Lisaks jätkab ettevõte oma tarbijate ja sidusrühmade kaasamist, jagades läbipaistvalt teadmisi ning innustades tarbijaid tegema tarku ja vastutustundlikke ostuotsuseid.

Roheline teadus ja roheline keemia[1]

Et tulla vastu tarbijate ootustele ja vajadustele, kasutab L'Oréal rohelise teaduse viimaseid saavutusi, tänu millele on võimalik kasvatada toodete koostisosi säästvalt ning tuua tehnoloogiliste protsesside toel toodetesse parim, mis loodusel pakkuda on.

„Roheline teadus on meie teadus- ja innovatsiooniosakonna peamine arengusuund, mis hakkab kujundama kosmeetikatööstuse tulevikku. Juba 2020. aasta lõpuks suutsime tagada, et 80% kontsernis kasutatavatest toorainetest on biolagunevad, 59% on taastuvad, 34% on looduslikud või looduslikku päritolu. Selle muutuse elluviimiseks rakendame kõiki oma võimalusi rohelise teaduse valdkonnas, sealhulgas uusimaid arenguid agronoomias, biotehnoloogias, rohelises keemias ning tootevalemite koostamise valdkonnas. Teeme ka erinevaid strateegilisi koostööprojekte ülikoolide, start-upide ja toorainetarnijatega,“ kommenteeris Ilze Dimanta, L' Oréal Baltikumi teadusprojektide ja regulatoorsuhete juht.

Tema sõnul näeb ettevõte teadusel suurt väärtust, mistõttu on teadusuuringud ja innovatsioon ettevõtte arengu võtmevaldkonnad.

„Avastame järgmise põlvkonna jätkusuutlikkusel põhinevate teadusuuringute tulemusel uuendusi, mis võimaldavad luua ohutuid ja efektiivse toimega tooteid, mille valmistamisel hoitakse planeeti ja selle bioloogilist mitmekesisust.  Alates 1995. aastast tegutseb ettevõttes uurimislabor, mis mõõdab ja modelleerib toodete mõju erinevatele ökosüsteemidele nagu vesi ja pinnas. 29% kõigist L'Oréali tootevalemites kasutatud koostisosadest töötati välja vastavalt „rohelise keemia” põhimõtetele. Analüüsime pidevalt oma teadusuuringute tulemusi ja tutvustame avalikkusele, kuidas roheline keemia ja biotehnoloogia meie tooteid muutnud on,“ lisas Dimanta.

Vajadus läbipaistvuse järele

Teadlikkus ja huvi toodete koostisosade ja nende päritolu vastu kasvab pidevalt. Tarbijad ootavad ilufirmadelt läbipaistvust. L'Oréal jätkab tulevastel aastatel usaldusväärse teabe avaldamist ja levitamist ning tõhustab dialoogi tarbijatega, andes neile võimaluse teha nende väärtuste ja vajadustega kooskõlas olevaid valikuid.

„Kuulame hoolikalt oma tarbijaid, soovime nende teadlikkust tõsta ja inspireerida neid tegema vastutustundlikke ostuotsuseid. Seetõttu on meil hea meel, et huvi meie toodete koostise ja koostisosade päritolu vastu kasvab. Me tahame olla veendunud, et meie toodete retseptid on ohutud ning avaldavad positiivset mõju nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Hangime toorainet eetilisel ja jätkusuutlikul moel ning jagame täieliku avatuse põhimõttest lähtudes oma teadmisi, et mitte jätta ruumi müütide levikuks, eriti kosmeetika koostisosade teemal,“ kommenteeris L'Oréali Poola ja Baltikumi regiooni tegevjuhti Niels Westerbye Juhl.

Tarbijad leiavad portaalist täpse ja arusaadava info iga koostisosa kohta - nende toime, päritolu, ohutuse, toote testimise ja paljude muude huvitavate andmete kohta. See on näide sellest, kuidas ettevõte rakendab oma strateegilist visiooni ja pühendumist eesmärgile saavutada toodete, nende koostise ja toime osas täielik läbipaistvus.

„See kehtib ka kosmeetikatoodete alternatiivsete testimismeetodite kohta ilma loomkatseteta. Juba aastaid oleme tooteohutuse hindamiseks arendanud rekonstrueeritud nahamudeleid. L´Oréal lõpetas oma toodete testimise loomadel 1989. aastal,“  lisas Juhl.

Veebisait käivitati 2019. aasta märtsis ning see vastab üldsuse küsimustele tooteretseptides kasutatavate koostisosade ja toodete koostise kohta. Platvorm hõlmab ligi 1000 toodetes kasutatud koostisosa ja on saadaval inglise keeles. Teadusarengule tuginedes levitatakse seda infot järk-järgult ka grupi juhtivate kaubamärkide veebisaitidel (L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Kérastase, Yves Saint Laurent jne).

L'Oréal ei ole alates 1989. aastast testinud tooteid loomade peal

L'Oréal on olnud loomkatsete alternatiivide otsimise ja kasutamise valdkonnas teerajaja. Oleme aastaid arendanud rekonstrueeritud nahamudeleid tooteohutuse hindamiseks. L´Oréal lõpetas oma toodete testimise loomadel 1989. aastal ehk 14 aastat enne seda, kui taoline praktika ebaseaduslikuks kuulutati. Grupp teeb alternatiivsete testimismeetodite teemal teavitustööd ka Hiinas, kus ametivõimud keelasid kohalikul tasandil toodetud „mittefunktsionaalsete“ kosmeetikatarvete loomkatsed 2014. aastal. Edusammud jätkuvad – käesoleval aastal langetas valitsus otsuse, mille kohaselt on loobutud nende kosmeetikatoodete välismaalt imporditud seeriate testimisest loomade peal tingimusel, et neil on olemas heade tootmistavade sertifikaat.

[1] Roheline keemia, mida nimetatakse ka säästvaks keemiaks, on kontseptsioon, mille töötasid 1998. aastal USA-s välja kaks keemikut, Paul Anastas ja John Warner. See kontseptsioon tugineb säästlikkuse väärtustel põhineval 12 põhimõttel, millest lähtudes on võimalik tegeleda keemiaga, mis austab ümbritseva keskkonna sotsiaalset, ökoloogilist ja majanduslikku tasakaalu. Roheline keemia on osa rohelisest teadustest, kuna see tagab biomassi jätkusuutliku muundumise koostisosadeks.