Kutsume üles raporteerima admiralide (Vanessa atalanta) vaatlustest, et anda niimoodi oma panus üle-Euroopalisse admiralide uurimisprojekti.

Berni Ülikooli uurimisgrupp "Insect Migration and Ecology" uurib admiralide (Vanessa atalanta) rändekäitumist ajavahemikus 2016-2018 ja kutsub kõiki loodushuvilisi raporteerima admirali vaatlustest. Eestis tehtud vaatlused palume sisestada loodusvaatluste andmebaasi.

Admiral (Vanessa atalanta) on kergesti äratuntav rändliblikas, kes rändab iga aasta lõuna poolt Kesk- ja Põhja-Euroopasse. Uurimisprojekti eesmärk on analüüsida admiralide liikumismustreid Euroopas. Selleks on otsustatud kasutada loodushuviliste vaatlusi (nn citizen science observations). Uuringusse on kaasatud 40 harrastusteaduse portaali ja institutsiooni ning tuhandeid vaatlejaid rohkem kui 20 Euroopa riigist Itaaliast Iirimaani ja Portugalist Soomeni. Nende hulgas ka Eesti.

Admirali vaatlust andmebaasi sisestades palume märkida kindlasti ka isendite arvu ja arenguetapi ning võimalikult palju lisainformatsiooni (nt lennu suund ja lennu kõrgus).