Lahemaa rahvuspargi kohalik kogukond, Keskkonnaamet ja Eesti  Hobumajanduse Liit korraldavad 17. märtsil Kolgakülas Lahemaa metsapärandi seminari, kus räägitakse metsade väärtustest ja kaitsest, hobutöödest ning säästlikust metsamajandusest.

  • Maamajandus
  • 14. märts 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Lahemaa pärandmetsaseminar  käsitleb traditsioonilise metsakasutuse ning säästliku metsamajanduse tulevikuperspektiive. Paneeldiskussioonis kõneldakse kodumetsade kaitsest ja kasutusest ning arutletakse, kuidas hoida kaitsealadel jätkusuutlikku metsamajandust.

„Suur osa kaitsealadest on kujunenud inimese ja looduse koosmõjul. Lahemaa piiranguvööndi metsi on alati inimese poolt kasutatud – siit valiti majapalgiks ja katuselaastuks, puunõudeks ja puitaiaks vajalik materjal.  See eeldas käsitööna tehtavat metsatööd, kus traditsioonilised töövõtted, sh hobusega metsategu, võivad olla otstarbekamad kui mitmed tänapäevased lahendused. Koos kohaliku kogukonnaga arutame seminaril, kuidas säilitada looduskasutuse traditsioone nõnda, et nii mets kui ka pärand oleks mõlemad hoitud,“ lausus Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor.

Seminaril annab Onemar ülevaate kohaliku kogukonna võimalustest kasutada looduskaitseliste piirangutega metsa. RMK juhatuse esimees Aigar Kallas räägib kogemustest kohaliku kogukonna kaasamisel riigimetsa majandamisse kaitsealadel ning Rootsi Ardennide Ühingu president Tom Meurling kõneleb hobuste rollist Põhjamaade metsamajanduses ning meie loodus- ja kultuuriväärtuste hoidmisel.

Seminaril esinevad ka Asko Lõhmus (Tartu Ülikool), lahemaalased Ennu Tšernjavski (Eesti Hobusekasvatajate Selts) ja Marti Hääl (Eesti Hobumajanduse Liit). Päeva modereerib Artur Talvik (Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, Riigikogu).

Täpsem info seminarist koos päevakava ja registreerimisteabega on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

Seminari korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma ja metsapärandi teemadel mõtteid avaldama. Sündmust toetab SA KIK.