Koalitsiooniga „Ettevõtted HIV vastu“, mis ühendab HIV-ennetuses aktiivselt kaasa löövaid äriettevõtteid, on ühinemas uued liikmed ning koalitsiooni eestvedajaks saab Keit Fomotškin. Hetkel 9 ettevõtet ühendava koalitsiooniga liituvad 12. augustil Rimi Eesti Food, DHL Estonia ja Boehringer Ingelheim Eesti filiaal, huvi on üles näidanud mitmed teised ettevõtted, seega jätkab koalitsioon sel sügisel laienemist.

”Koalitsiooni kolmeaastase tegevuse jooksul oleme HIV-vastasesse tegevusse kaasanud 12 ettevõtet, mis ühendavad kokku üle 6000 töötaja. Koalitsioon on hetkel jõudsa laienemise teel ning aasta lõpuks jõudmas 20 liikmeni. Nende ettevõtete töötajatest koosnev võrgustik on inimesed, kes on aktiivselt kaasatud HIV-alasesse teavitus- ja ennetustöösse. Mida laiem on aga siiralt HIV-epideemia peatamise nimel pingutavate ettevõtete arv, seda laiemalt saame HIV-alaseid teadmisi ühiskonnas levitada,” kommenteeris Keit Fomotškin.

Koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ teeb eriliseks see, et HIV-ennetusse tuuakse ärisektori ressurss. Oleme Eestis ainukesed, kes kaasavad tööandjaid aktiivselt HIV-epideemia leevendamisse ning keskendavad ennetustöö aktiivsele tööealisele elanikkonnale.

Keit Fomotškin
Keit Fomotškin.
Foto: terve-eesti.ee

„Tööandjatel on ainulaadne võimalus inimeste tervisekäitumist kujundada – esiteks veedame tööl olulise osa oma ajast, teiseks on tööandja haardeulatuses vanusegrupp, kes hetkel enam HI-viirusesse nakatub (25-35-aastased). On heameel näha, et üha rohkem ettevõtteid peavad oma töötajate ja nende lähedaste tervist tähtsaks ning on valmis selle heaks ka midagi ära tegema,“ selgitas ettevõtjate panuse olulisust koalitsiooni juhi kohalt lapsepuhkusele siirduv Mairi Jüriska.

Keit Fomotškin on koalitsiooni tööd organiseeriva Terve Eesti SA uus juht, kes võtab tööjärje üle seniselt juhilt Mairi Jüriskalt. Keidil on laialdased kogemused avalikus sektoris: ta on juhatanud rahvastikuministri büroo tööd ning andnud oma panuse keeleõppe arendamise valdkonnas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed. Keit Fomotškin lööb aktiivselt kaasa kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamisel Haanja vallas.

Miks liituvad uued ettevõtted koalitsiooniga „Ettevõtted HIV vastu“?

Boehringer Ingelheim Eesti filiaali juhataja Edit Pung:  „Meie soov liituda koalitsiooniga „Ettevõtted HIV vastu“ on sündinud tahtest üheskoos teiste ettevõtetega tõepoolest midagi ise ära teha. Eesti on HIV leviku poolest Euroopas esikohal ja HI-viiruse kiire levik on meie ühiskonna jaoks väga tõsine ja valus probleem.  HIV epideemia ei ole paratamatus millega peaks leppima, probleemi ulatust arvestades ei jõua aga isoleeritult tegutsedes kuigi kaugele. Seetõttu tundub meile liitumine koalitsiooniga iseenesest mõistetav. Tahame oma õla alla panna HIV teadlikkuse tõstmisel, et hoida ja kaitsta eestimaalaste tervist.“

DHL Estonia personalijuht Merilin Ednaševski: „Estonia DHL Estonia AS emafirma Deutsche Post DHL on ühenduse "Global Business Coalition on HIV/AIDS, tuberculosis and malaria (GBC)" aktiivne liige. Seetõttu otsustasime emafirma eeskujul samalaadses projektis kaasa lüüa ka kohalikul tasandil. HIV on tänapäeva Eesti ühiskonnas väga tõsine probleem ja inimeste teadlikkus selles valdkonnas on kahjuks puudulik. Hiljuti viisime Terve Eesti SA abiga enda ettevõttes läbi HI-teemalise loengu ja pidime tõdema, et vähene informeeritus torkas väga hästi silma. Meie eesmärk on omapoolse panusega takistada HIV-viiruse suuremat levikut. Esimeseks sammuks on meie töötajate koolitamine, sest igaüks meist viib teavet lähikondlasteni ning sealt levib see aina edasi ja edasi. Samuti saame informeerida meie kliente, seda nii igapäevatöö käigus kui ka kliendiüritustel. Lisaks tahame kindlasti panustada ka teistesse projektidesse, mis võimaldavad tõsta avalikkuse teadlikkust HIV-teemal. Teadmistes ja ühtekuuluvuses peitub jõud! Seetõttu peame HIV suurema leviku vältimiseks jõudma võimalikult suure auditooriumini ning meie kõigi panus sellesse on sisuliselt hindamatu.“

Rimi Eesti Food personalijuht Õrne Lainde: „Otsustasime liituda HIV-vastase ettevõtete koalitsiooniga, kuna Rimi Eesti Food on olnud järjepidevalt seotud projektidega, mis aitavad kaasa eestimaalaste tervisekäitumise edendamisele.  Meile on oluline nii oma töötajate ja klientide teavitamine HIV-ohtudest, kui ka avalikkuse teadlikkuse tõstmine. Koalitsiooni tegevustesse plaanime panustada nii oma töötajaid koolitades kui ka kliente teavitades. Kindlasti on veel palju erinevaid viise kuidas kasuks saame olla, aga need plaanid täpsustuvad lähiajal.“

Allikas: Koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“