Valitud seltskonna tähelepanu pälvis maikuus aadressil Punane 76 toimuv kunagise Tondiraba osa täitmine ehitustööde käigus. Tegevust käsitles ka Bioneer. 

Praegu on teada toimuva kohta järgmisi fakte.

  • Arendusala kõrval Lasnamäe Centrumi parklas on 16.06.24-ni suurte plastist dinosauruste näitus Dinoworld, samal ajal hävineb meie looduslike väikelohede ehk tähnikvesilike elupaik kivilinna haruldasel rohealal.
  • Kevadel 2023 toimus vesilike ümberasustamine nii, et eluspaiga loodus püsis, 2024 kevadel toimub kõik korraga: noorte puude raiumine, (puud pakkusid varju veekogudele),  "ehitustegevuse ettevalmistus", uute tehislike tiikide rajamine ja ümberasustamine. Lisaks pinnase täitmisele, hakati eelmisel nädalal veekogusid veest tühjemaks pumpama.
  • Ümberasustamine kestab 15.07.24-ni (arvestatakse vesilike pulmamänge ja aktiivsust vees), kohapeal tehakse kõik selleks, et kevadel 2025 vesilikega enam tegelema ei peaks. Ehitusloa saamise eeltingimuseks on vesilike ümberasustamine ja elupaiga rajamine.
  • Vesilikud ei liikunud varasemalt sõiduteedele, nad püsisid oma veekogudes ja liikusid veesilmade vahel. Nüüd on poollooduslik, tehislikult rajatud tiikidega ala piiratud ümber madala betoonservaga, kuhu teoreetiliselt peaksid vesilikud ise sisse saama, aga välja ei pääse.
  • Parema planeerimisega oleks saanud vesilike ja teiste loomade-lindude toimiv elupaik (veekogu ja lähiümbrus) säilitada ning ehituskeskus, parkla, turg jt alad planeerida lähtuvalt looduslikust elupaigast, nüüd rajatakse poollooduslik keskkond ühte arendusala serva.
  • Tennisekeskuse ehitusega katsetati uue tehisliku tiigi rajamist 2015, kuid see ei toiminud ootuspäraselt, sel kevadel leiti tiigist üksikud vesilikud.