Täna, 22. märtsil korraldas MTÜ SEB Heategevusfond koostöös MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma ja Tallink Spa & Conference Hotel’iga veepäeva turva- ja asenduskodudes peatuvatele lastele, eesmärgiga tõsta laste veeohutusalast teadlikkust.

Sündmusel tutvustati praktiliste ja mänguliste näidete abil veeohutuse alaseid põhitõdesid, prooviti esmaseid päästevahendeid ja tehti praktiliselt läbi märgiujumist. Lapsed said teada, et loodus vihjab päris palju, kuid neid märke tuleb osata lugeda nt praod jääs, tume vesi, vahutavad lained jõel, keerised vees jmt. Lisaks veeohutustarkuse omandamisele oli lastel võimalus kiirabi meediku käe all õppida esmaabi andmist ja uppunu elustamist.

Uuringud näitavad, et ujumisoskuse olemasolu mõjutab laste valmisolekut veekogu ääres ohutumalt käituda. Lapsevanemana prioriteet peab olema oma lapsed võimalikult vara ujuma õpetada ja sealjuures esmaseid veeohutusalaseid tarkusi õpetada.

Triin Lumi, SEB Heategevusfondi tegevjuht: „Praegu on just õigem aeg arutada lapsega läbi, millised veekogud on ohtlikud ning mida peaks tegema siis, kui keegi on kukkunud vette või läbi nõrga jää vajunud. Igal aastal loeme kurba statistikat veeõnnetuste kohta. Paljud neist võiksid jääda olemata, kui lastel ja nende vanematel baasteadmised veeohutusest oleksid paremad. Kas uppujale võib kätt anda? Õige vastus on, et ei tohi, sest tulemuseks võib olla kaks abivajajat: uppujale tuleb ulatada seljast võetud jope varrukas või rannarätik, nöör või puuoks, aga kindlasti ei tohi paanikas uppujale kätt anda, ta võib sind endaga kaasa tõmmata. Seda ja palju teisi tarkusi me pühapäevasel veeõppusel asendushooldusel viibivatele lastele ja nende saatjatele õpetasimegi. Täna sooritasid märgiujumise harjutuse 50 last, kes said lisamotivatsiooni edasi arendada oma ujumisoskust.“

Ujumispeo kandvaks osaks oli alates 7-aastaste laste ujumisoskuse mõõtmine märgiujumise ülesande kaudu. Märgiujumise harjutust sooritades saavad lapsed teadlikumaks oma ujumisoskusest ja võimekusest vees. Sellise kompleksharjutuse eesmärk on tõsta laste ujumisoskust ja viia see teiste elutähtsate oskuste, nt lugemine ja kirjutamine, kõrvale ning nii parandada Eesti rahva ujumisoskust – motiveerida lapsi ujuma õppima, edasi arendama ujumisoskust, tundma rõõmu ujumisest.

Katrin Rüütel MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma veegrupist: „Eestis uppus 2014. aastal 68 (2013 oli see arv 56) inimest ning kuni 18-aastaseid oli nende hulgas kuus, kusjuures 5 nendest olid alla 7 aastased ja jäetud ilma täiskasvanu järelevalveta veekogu äärde. Uppumiste peamiseks põhjuseks on inimeste vähene teadlikkus ohtudest, mis vee ääres varitsevad ja laste järelevalveta jätmine. Kõik uppunud lapsed olid poisid: 2 uppusid järves, 1 meres ja 1 tiigis, 1 jões ja 1 basseinis.“

Tallink Hotelsi juhatuse esimees Taavi Tiivel „Mul on hea meel, et meie sünnipäeva tähistamisel on nõnda tähtis ja õpetlik eesmärk. Spaa erinevad basseinid võimaldavad teemapäevade läbiviimist väga hästi ning lapsi motiveeriv meelelahutuslik element on tavaujulaga võrreldes olemas. On oluline, et läbi mängu õpitakse veeennetusega seonduvat, et suvi saaks ohutult tulla!“

Kaheksandat aastat järjest kutsus Tallink Spa & Conference Hotel oma sünnipäeva puhul külla hoolekandeasutuste lapsi ning sellest võtavad pühapäeval osa lapsed 22 laste turva- ja asenduskodust üle Eesti: Tartust ja Elvast, Pärnust, Ida-Virumaalt, Tallinnast, Haapsalust, Jõgevamaalt, Raplamaalt, Põltsamaalt, Harjumaalt; kokku 185 külal