Lihavõtte nädalavahetusel vaatles üle Eesti linde 173 inimest, kes panid tähele üle 77 000 linnu 133 liigist.

Nädalavahetusel enim kohatud liigid olid sookurg, metsvint ja musträstas. Kõige arvukam liik oli suur-laukhani, rohkelt märgati ka sooparti ja rabahane.

Haruldasemad liigid, keda vaatlejad nägid, olid punanokk-vart, punakael-lagle, suur-konnakotkas, lühinokk-hani. Silma jäid ka esimesed rändelt saabunud kalakotkas, võsaraat, suurkoovitaja, tõmmukajakas ja tait.

Aasta lindu kuldnokka vaadeldi 71 korral, kokku nähti ligi 1400 lindu.

Kohatud lindude ja liikide arv sõltub lihavõtte linnuvaatluse ajast: mida varasemale kuupäevale lihavõtted langevad, seda vähem kohatakse linde ja erinevaid liike.