Linnalooduse mitmekesisuse vähenemine on tõsine probleem ja sellele saab leida lahenduse, kui linnahaljastus ümber mõtestada. Kuna linnaruumi rikastamine ei juhtu üleöö, siis oleks vaja proovida, kuidas näeks välja ökoloogiliselt mitmekesine park, ja testida Tartus pikemas perspektiivis ökoloogiliselt vastutustundlikku linnahaljastuse planeerimist.

Ökoloogilise mitmekesisuse parandamiseks ja linlaste teadlikkuse tõstmiseks tuleb kesklinna parkidesse (Ülejõe, Vabaduse ja Poe) külvata väljavalitud kohtadesse niidumuru ja istutada juurde kohalikke põõsaid ja püsikuid, mis pakuksid elupaiku laululindudele ja tolmeldajatele. Parke saab ümber kujundada nii, et neis oleks linlastele mõnusaid ajaveetmiskohti ja loodushariduse omandamise võimalusi. Koos spetsialistide ning linnaelanikega on talgutel võimalik muuta vanamoodsad Emajõe-äärsed pargid kesklinnas väga erilisteks külastuskohtadeks ja vaatamisväärsusteks.

Lisaks on linnas oleva muru niitmine 15 cm kõrguseks aegunud nõue ning seda peaks tänapäevaste argumentide põhjal kindlasti muutma. Teemat on avanud Maarja Tüür oma magistritöös elurikkust toetava planeerimise kohta ning niiduspetsialist Mart Meriste.