Liikumine Loomade Nimel mõistab hukka Veterinaar- ja Toiduameti tegevusetuse seoses elevant Medi juhtumiga. Oleme teadlkud, et alates 13. maist on teie ametkonna poole kirjalike avaldustega ja telefonikõnedega korduvalt pöördunud nii Eesti Loomakaitse Selts; liikumise Loomade Nimel liikmed, mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ja paljud kodanikud.

Pöördumiste põhjuseks on olnud mure seoses Tsirkusetuurile esinema toodud elevant Medi tervisega ja tema kohtlemisega. Saksamaa loomakaitse organisatsioon Pro Wildlife edastas informatsiooni, et elevandi tervis on halb, teda ei tohi pidada isolatsioonis ja Saksamaal on olemas loomapark, kus Medi saaks pensionipõlve veeta.

Lisaks sellele on põhjust arvata, et Tsirkusetuuri töötajad on toime pannud looma suhtes lubamatuid tegusid, pealnägijad teatasid, et elevanti on pekstud. Nii rahvusvahelistelt organisatsioonidelt kui kodanikelt laekunud informatsioon on üksikasjalikult Veterinaar- ja Toiduametile edastatud koos palvega viivitamatult sekkuda.

Meile jääb arusaamatuks, mille alusel leidis Harjumaa veterinaarkeskus, et elevant Medi tervis on hea ja ta on võimeline esinema? Kes olid kaasatud eksperdid? Kas võeti kontakti veterinaaridega, kes on Medi tervisega enne tegelenud ja kellel on vastav informatsioon? Miks ei ole siiani üle kuulatud seitset tunnistajat, kes nägid pealt Medi peksmist ja seda alaealiste silme all?

Mõistame Veterinaar- ja Toiduameti tegevuse avalikult hukka, leiame, et juhtumile oleks pidanud pöörama rohkem tähelepanu, tegutsema operatiivselt, suhtlema nii kohalike kui rahvusvaheliste organisatsioonidega, andma kodanikele tagasisidet ja suhtuma olukorda samasuguse mure ja tõsidusega kui teie ametkonna poole pöördujad.