Erakond Eestimaa Rohelised kutsuvad avaliku pöördumisena üles kõiki looduskaitsjaid ning kodumetsade hoidjaid kandideerima kohalikesse omavalitsustesse.

  • Arvamused
  • 21. jaanuar 2021
  • Foto: Eestimaa Rohelised erakonna üks kaasjuhtidest Kaspar Kurve. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eilsest "Suud puhtaks" saatest jäi kõlama inimeste mure oma kodukoha metsade pärast. Metsakaitsjaid ühendab nördimus, et RMK on otsustanud KAH-alasid ja looduskaitsealade piiranguvööndeid majandusmetsana arvestada ning majandab neid lageraiega. See ei ole paratamatus, vaid meie endi seniste poliitiliste valikute küsimus. Mida rohkem kõlab kohalike omavalitsuste tasandil looduskaitsjate hääl, seda rohkem on võimalusi Eestimaa looduse hoidmiseks.

“Kutsume üles kõiki kohalike metsade kaitsjaid omavalitsustesse kandideerima. Ükskõik, kas kohalikes valimisliitudes või mõne loodust austava erakonna nimekirjas. Oluline on, et me suudaksime kõik koos teha kohaliku omavalitsuse tasandil metsapöörde - näidata, et inimestele on metsa säilimine metsana oluline ning me ei luba kohalikele inimestele ja looduskeskkonna säilimiseks oluliste alade majandamist intensiivmajandamise meetoditega. Marjametsad pole puidutootmisüksus. Hingemaastikke ei saa lageraiega uuendada. Kaitsemetsade eesmärgiks peab jääma looduse kaitse,” kirjutavad Erakonna juht Kaspar Kurve ja volikogu liige Piret Räni.

Kohalike omavalitsuste üheks ülesandeks on kaitsta avalikke huve, mille alla mahub ka metsa ökoloogiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste kaitse. Nii elanike puhkevõimalusteks kui kultuurilisteks vajadusteks (nt looduslikud pühapaigad) võimaluste loomine ja säilitamine on omavalitsuste teema. Omavalitsused saavad kaitsta rohevõrgustikku ja maastikke, luua kohalikke looduskaitsealasid ning võtta kaitse alla üksikuid loodusobjekte, võimalik on seada piiranguid metsamajandamisvõtetele. Omavalitsus saab tellida vääriselupaikade hindamist ning koguda andmeid, milliseid alasid kasutavad inimesed sportimiseks või metsasaaduste korjamiseks.

Kaspar Kurve toonitab veel: “Meie Eesti on palju rohkemat kui meie inimesed. Meie Eesti on ka meie puud ja põõsad, loomad ja putukad, järved, jõed ning metsad – terved ökosüsteemid. Kutsume kõiki Eesti looduse käekäigu pärast muret tundvaid inimesi kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerima, et seista üheskoos just nende eestimaalaste eest, kes valimistel hääletada ei saa, kuid ilma kelleta poleks ka meid ega meie riiki.”

Soovitame lugeda Eestimaa Looduse Fondi poolt koostatud materjale, kus selgitatakse täpselt, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused loodust kaitsta:

Planeerimisseaduses ja looduskaitseseaduses on kohalikele omavalitsustele antud mitmeid võimalusi, millega säilitada metsade mittetööstuslikke funktsioone.