Laupäeval, 29. mail sai teoks noori ühendav heakorraüritus nimega "Linn Lilleliseks 2010".

"Linn Lilleliseks on juba neljandat aastat toimuv heakorratöid ja tutvumismänge sisaldav sündmus, mis kaasab endaga nii erivajadustega noori kui ka tavanoori,” selgitas ürituse mõtet Kati Pärn, kes oli ettevõtmise üks peakorraldajatest.

Linn lilleliseks
Pildistas Jussi Valdsalu.

Projekt valmis 2006. aastal MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) regonaalsessioonil ning seda rahastab Tallinna Spordi ja Noorsooamet (TSNA). 

“See projekt on hea näide sellest, kuidas algusest peale saavad noored ja linn koostööd teha," kiitis TSNA noorsootöö osakonnajuhataja Ilona-Evelyn Rannala. "Noored panevad pead kokku ja ajuründavad neile ja linnale vajalikel teemadel ja kui need ideed realiseeruvad projektiks, siis saab linn pakkuda ressursse projekti teostamiseks.”

Käo Päevakeskuse erivajadustega noored koos tavanoortega on ürituse Linn Lilleliseks iga-aastased osalejad. Sel aastal kogunes 80 noort Tallinna Loomaaias, kus rohiti ja korrastati tulevast kängurute platsi. Lisaks ühiskondlikule panusele hinnati omavahelist integratsiooni ning uut kogemust.

Erivajadustega noorte suhtlemisvõimaluste olulisust rõhutas ka Käo Päevakeskuse sotsiaalpedagoog Liis Rändur: “Noored olid kõik elevil ja ootasid üritust juba ammu. Neile meeldib suhelda tavanoortega, kuna igapäevaselt suheldakse enamasti väljakujunenud ringi inimestega.”

Talgupäev lõppes ekskursiooniga loomaaias.

Linn Lilleliseks täitis ka sel aastal oma eesmärgi: lähendas teineteisele puuete ja puueteta noori ning juhtis tähelepanu keskkonnale ja selle korrashoiule. Varem on üritus toimunud Tallinnas Kodu ja Löwenruh’ parkides ning samuti Tartus ja Pärnus.